آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

 ردیف

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

کمترین قیمت (ریال)

قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)

بیشترین قیمت (ریال)

عرضه (تن)

قیمت پایه عرضه (ریال)

تقاضا (تن)

حجم معامله (تن)

تاریخ معامله

1 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,645 36,645 36,645 682 36,645 550 550 1395/11/02
2 پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       160 59,000 0 0 1395/11/02
3 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 85,662 85,662 85,662 0 85,662 21 21 1395/11/02
4 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 39,372 39,372 39,372 0 39,372 110 110 1395/11/02
5 پلی استایرن انبساطی نسوز F150 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی       160 59,000 0 0 1395/11/02
6 پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی       1008 87,452 0 0 1395/11/02