اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

ردیف

تاریخ عرضه

نام کالا

مشخصات کالای قابل عرضه

تولید کننده

عرضه (تن)

حداقل عرضه

قیمت پایه

مکان تحویل

نوع قرارداد

واحد پایه تخصیص

حداکثر قیمت مجاز

نوع تسویه

1 1395/12/24 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هیفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... کیلویی 4800 ریال به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 40 20 66700 شاد آباد نقدی 5 73370 نقدی
2 1395/12/24 اپوکسی رزین مایع E06 SPL نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هیفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... کیلویی 4800 ریال به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 40 20 76700 شاد آباد نقدی 5 84370 نقدی
3 1395/12/24 پلی کربنات 0710 نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت -باتوجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشدمشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 88 50 86000 انبار کارخانه نقدی 22 94600 نقدی
4 1395/12/24 پلی وینیل کلراید S57 عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 500 50 38170 انبار کارخانه سلف 20 45804 نقدی
5 1395/12/24 پلی وینیل کلراید S65 عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 500 50 34700 انبار کارخانه سلف 20 41640 نقدی
6 1395/12/24 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری به فروشنده می باشد./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.نماد BG-781 نام تجاری BG-780S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-780S میباشد/ در صورت عدم برداشت کالا ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله کالای باقیمانده در انبار مشمول هزینه انبارداری به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد/تسویه نقدی اعتباری با اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه پتروشیمی تندگویان 1518 50 38392 انبار کارخانه نقدی 11 42231 نقدی / اعتباری
7 1395/12/24 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری به فروشنده می باشد./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.نماد TG-641 نام تجاری TG-640S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640S میباشد/ در صورت عدم برداشت کالا ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله کالای باقیمانده در انبار مشمول هزینه انبارداری به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد/تسویه نقدیاعتباری با اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه پتروشیمی تندگویان 902 50 36265 انبار کارخانه نقدی 11 39891 نقدی / اعتباری
8 1395/12/24 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری به فروشنده می باشد./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.نماد TG-645 نام تجاری TG-640N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640N میباشد/ در صورت عدم برداشت کالا ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله کالای باقیمانده در انبار مشمول هزینه انبارداری به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد/تسویه نقدی اعتباری با اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه پتروشیمی تندگویان 2200 50 35176 انبار کارخانه نقدی 11 38693 نقدی / اعتباری
9 1395/12/23 پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi4.1 ~ 5.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا در موعد مقرر، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 420 50 38856 انبار کارخانه نقدی 21 42741 نقدی
10 1395/12/23 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 3003 50 41451 انبار کارخانه نقدی 11 45596 نقدی
11 1395/12/23 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 3003 50 40851 انبار کارخانه نقدی 11 44936 نقدی
12 1395/12/23 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 مبلغ10.000.000ریال چک تضمین بدون تاریخ بایت ودیعه پالت فلزی باید ارائه گردد.ده درصد نقد +چهارفقره چک یکماهه.فروش اعتباری محصول پتروشیمی تخت جمشید 210 50 87188 انبار کارخانه نقدی 21 95906 نقدی / اعتباری
13 1395/12/23 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 ده درصد نقد+چهار فقره چک یکماهه.فروش اعتباری محصول پتروشیمی تخت جمشید 240 16 87188 انبار کارخانه نقدی 16 95906 نقدی / اعتباری
14 1395/12/23 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 ده درصد نقد +چهار فقره چک یکماهه.فروش اعتباری محصول پتروشیمی تخت جمشید 240 16 95037 انبار کارخانه نقدی 16 104540 نقدی / اعتباری
15 1395/12/23 پلی بوتادین رابر1220 مبلغ 10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بایت ودیعه پالت فلزی باید ارائه گردد.ده درصد نقد +چهارچک یکماهه یا یک چک دوماهه ،فروش اعتباری محصول پتروشیمی تخت جمشید 315 50 112555 انبار کارخانه نقدی 21 123810 نقدی / اعتباری
16 1395/12/23 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 55 50 38392 انبار کارخانه نقدی 11 42231 نقدی
17 1395/12/23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ فروش اعتباری فقط به صورت LC داخلی /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهدارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 220 50 37704 انبار کارخانه نقدی 11 41474 نقدی / اعتباری
18 1395/12/23 پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 220 50 44800 انبار کارخانه نقدی 11 49280 نقدی
19 1395/12/23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ فروش اعتباری فقط به صورت LC داخلی /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهدارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 770 50 35176 انبار کارخانه نقدی 11 38693 نقدی / اعتباری
20 1395/12/23 پلی اتیلن سبک خطی 22501AA زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 506 50 43447 انبار کارخانه نقدی 11 47791 نقدی
21 1395/12/23 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/ فروش اعتباری فقط به صورت LC داخلی /صبح روزعرضه شرکت های متقاضی خریداعتباری بامراجعه به شرکت تجارت صنعت تعهدارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیراینصورت امکان تاییداعتباروجودنخواهدداشت.به اطلاع رسانده میشودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری است پتروشیمی تندگویان 528 50 36265 انبار کارخانه نقدی 11 39891 نقدی / اعتباری
22 1395/12/23 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 زمان مجاز حمل تا 6روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 3003 50 39763 انبار کارخانه نقدی 11 43739 نقدی
23 1395/12/23 پلی استایرن مقاوم 4512 . محب بسپار ایده گستر 200 25 55800 انبار کارخانه نقدی 5 167400 نقدی
24 1395/12/23 پلی استایرن معمولی MP08 . محب پلیمر قم 100 25 54970 انبار کارخانه نقدی 10 164910 نقدی
25 1395/12/22 پلی پروپیلن نساجی SF060 کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند. پتروشیمی پلی نار 399 50 38856 انبار کارخانه نقدی 21 42741 نقدی
26 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S70 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 506 50 38170 انبار کارخانه سلف 22 45804 نقدی
27 1395/12/22 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 5.1 ~ 6 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا در موعد مقرر، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 525 50 38856 انبار کارخانه نقدی 21 42741 نقدی
28 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S70 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 506 50 38170 انبار کارخانه سلف 22 45804 نقدی
29 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S65 عدم برداشت محصول ظرف مدت یک هفته از صدور حواله منجر به جریمه روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد. .با مسئولیت شرکت فروشنده کلیه خریداران از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند.شماره حساب جهت واریز مالیات 5777777784 ملت شعبه مستقل مرکزی میباشد. پتروشیمی اروند 2000 50 34700 انبار کارخانه نقدی 20 41640 نقدی
30 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S70 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 506 50 38170 انبار کارخانه سلف 22 45804 نقدی
31 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S70 *نقدی* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد//خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل نمایند در غیر اینصورت مشمول هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 506 50 38170 انبار کارخانه نقدی 22 45804 نقدی
32 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S65 عدم برداشت محصول ظرف مدت یک هفته از صدور حواله منجر به جریمه روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد.با مسئولیت شرکت فروشنده کلیه خریداران از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند.شماره حساب جهت واریز مالیات 5777777784 ملت شعبه مستقل مرکزی میباشد. پتروشیمی اروند 1012 50 34700 انبار کارخانه نقدی 22 41640 نقدی
33 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ملاحظات و شرایط ویژه: شایان ذکر است، شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون 220 50 40851 انبار کارخانه نقدی 22 44936 نقدی
34 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 3000 50 40851 انبار کارخانه سلف 10 44936 نقدی
35 1395/12/22 پلی پروپیلن نساجی C30S در صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3 درصد ارزش کالای معامله شده به صورت روزشمار دریافت می گردد.شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند. در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون 506 50 38856 انبار کارخانه سلف 22 42741 نقدی
36 1395/12/22 پلی پروپیلن نساجی HP552R مدت زمان حمل محصول از تاریخ انجام تسویه بورسی حداکثر6 روز کاری می باشدودر صورت تاخیر در برداشت کالا هزینه انبارداری معادل 3 درصد ارزش کالای معامله شده به صورت روزشمار دریافت می گردد.شرکت های معاف از مالیات بر ارزش افزوده میبایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار ارائه نمایند. در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد: 1- ارائه تایید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2- ارائه تاییده اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول، مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه( مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) 3- ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوطه لازم به ذکر است فروش بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده وزارت صنایع برای هر واحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قابل فروش می باشد. پتروشیمی مارون 1012 50 38856 انبار کارخانه نقدی 22 42741 نقدی
37 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 2420K مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 190 50 45234 انبار کارخانه نقدی 10 49757 نقدی
38 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 3000 50 40851 انبار کارخانه سلف 10 44936 نقدی
39 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 3000 50 40851 انبار کارخانه سلف 10 44936 نقدی
40 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 *نقدی* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد//خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل نمایند در غیر اینصورت مشمول هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 2000 50 40851 انبار کارخانه نقدی 10 44936 نقدی
41 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S65 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 2486 50 34700 انبار کارخانه سلف 22 41640 نقدی
42 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 1000 50 45234 انبار کارخانه سلف 10 49757 نقدی
43 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S65 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 2486 50 34700 انبار کارخانه سلف 22 41640 نقدی
44 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S65 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 2002 50 34700 انبار کارخانه سلف 22 41640 نقدی
45 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 1000 50 45234 انبار کارخانه سلف 10 49757 نقدی
46 1395/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 فوری/مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد.تسویه:نقدی/اعتباری (ضمانت نامه و اعتبار اسنادی)/حداقل خرید 11 تن با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده شود که خریدارن محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و "کد پتروشیمی "شرکتهای متخلف مسدود خواهد شد. نماد BG_785 نام تجاری گرید BG_780N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_780N می باشد./// /خریداران موظفندظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد./// پتروشیمی تندگویان 2002 50 37240 انبار کارخانه نقدی 11 40964 نقدی / اعتباری
47 1395/12/22 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ /جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/تسویه نقدی اعتباری (ضمانت نامه و اعتبار اسنادی)/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد//حداقل خرید 11 تن می باشد/نماد TG-641 نام تجاری گرید TG-640S بوده و از لحاظ کیفیتی مطابق با اسپک TG-640S می باشد پتروشیمی تندگویان 902 50 36265 انبار کارخانه نقدی 11 39891 نقدی / اعتباری
48 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S65 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 2002 50 34700 انبار کارخانه نقدی 22 41640 نقدی
49 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 2000 50 39763 انبار کارخانه سلف 10 43739 نقدی
50 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 *سلف* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد پتروشیمی بندرامام 1000 50 45234 انبار کارخانه سلف 10 49757 نقدی
51 1395/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ /جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/تسویه نقدی اعتباری (ضمانت نامه و اعتبار اسنادی)/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد//حداقل خرید 11 تن می باشد/نماد BG-845 نام تجاری گرید BG840N بوده و از لحاظ کیفیتی مطابق با اسپک BG-840N می باشد پتروشیمی تندگویان 506 50 39433 انبار کارخانه نقدی 11 43376 نقدی / اعتباری
52 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 2000 50 39763 انبار کارخانه سلف 10 43739 نقدی
53 1395/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبار داری می باشد/ /جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/تسویه نقدی اعتباری (ضمانت نامه و اعتبار اسنادی)/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت های مختلف مسدود خواهد شد//حداقل خرید 11 تن می باشد/نماد BG-781 نام تجاری گرید BG780S بوده و از لحاظ کیفیتی مطابق با اسپک BG-780S می باشد پتروشیمی تندگویان 1518 50 38392 انبار کارخانه نقدی 11 42231 نقدی / اعتباری
54 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 2000 50 39763 انبار کارخانه سلف 10 43739 نقدی
55 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 *نقدی* با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد؛ ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط؛ ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد//خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل نمایند در غیر اینصورت مشمول هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقیمانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 1000 50 45234 انبار کارخانه نقدی 10 49757 نقدی
56 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 در صورت تاخیر در حمل هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پتروشیمی جم 5005 50 42472 انبار کارخانه سلف 11 127416 نقدی
57 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 2000 50 39763 انبار کارخانه نقدی 10 43739 نقدی
58 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 1000 50 45234 انبار کارخانه سلف 10 49757 نقدی
59 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 1000 50 45234 انبار کارخانه سلف 10 49757 نقدی
60 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S60 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 506 50 36435 انبار کارخانه سلف 22 43722 نقدی
61 1395/12/22 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند/خریداران ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری و خسارت ناشی از انباشت کالا در انبار روز شمار نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد بود-نماد TG645 نام تجاری گرید TG640N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG640N می باشد-تحویل فوری پتروشیمی تندگویان 2200 50 35176 انبار کارخانه نقدی 11 38693 نقدی / اعتباری
62 1395/12/22 استایرن بوتادین رابر تیره 1500 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق فلزی/ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ریال می باشد/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد. درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 1806 50 96984 انبار کارخانه نقدی 21 106682 نقدی / اعتباری
63 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S60 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 506 50 36435 انبار کارخانه سلف 22 43722 نقدی
64 1395/12/22 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق چوبی/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد. درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد./هزینه حمل و انبارداری 1350ریال به عهده خریدار به ازای هر کیلو می باشد. چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 1089 20 95037 شاد آباد نقدی 11 104540 نقدی / اعتباری
65 1395/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری به فروشنده می باشد./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.نماد BG-825 نام تجاری BG820N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-820N میباشد/ در صورت عدم برداشت کالا ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله کالای باقیمانده در انبار مشمول هزینه انبارداری به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد/تسویه اعتباری با اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه پتروشیمی تندگویان 2002 50 39099 انبار کارخانه نقدی 11 43008 نقدی / اعتباری
66 1395/12/22 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق چوبی/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد. درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 3289 20 95037 انبار کارخانه نقدی 11 104540 نقدی / اعتباری
67 1395/12/22 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 252 50 43942 انبار کارخانه نقدی 21 48336 نقدی / اعتباری
68 1395/12/22 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزينه انبارداري مي باشد.تسويه:نقدي/اعتباری (ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی) .با مسئوليت عرضه كننده كليه خريدارن كالا از جمله شركتهاي مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ملزم به پرداخت ماليات برارزش افزوده كالاي خريداري شده به فروشنده مي باشد.خريداران محصولات پتروشيمي مجاز به فروش محصولات خريداري شده در بازار آزاد نمي باشند . در صورت مشاهده موارد نقض، شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس حواله هاي شركت مذكور را متوقف وكد پتروشيمي شركت هاي متخلف مسدود خواهد شد.نماد BG-821 نام تجاري گريد BG-820S بوده و از لحاظ كيفي مطابق با اسپك BG-820S مي باشد. خريداران موظفند ظرف مدت يك هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمايند.در غير اينصورت بابت هزينه انبارداري و جبران خسارت ناشي از انباشت كالا در انبارهاي محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نيم درصد مبلغ کالای باقيمانده در زمان حمل از خريدار دريافت ميگردد. پتروشیمی تندگویان 1012 50 40288 انبار کارخانه نقدی 11 44316 نقدی / اعتباری
69 1395/12/22 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 حمل با تاخیر مشمول هزینه انبارداری به فروشنده می باشد./ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./تسویه اعتباری با ارائه اعتبار اسنادی داخلی (LC) یا ضمانت نامه امکانپذیر می باشد./(TG-SB(641نام تجاری گرید TG-SB(640)S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB(640)S می باشد/در صورت عدم برداشت کالا ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله کالای باقیمانده در انبار مشمول هزینه انبارداری به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد پتروشیمی تندگویان 1012 50 37704 انبار کارخانه نقدی 11 41474 نقدی / اعتباری
70 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S60 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 506 50 36435 انبار کارخانه سلف 22 43722 نقدی
71 1395/12/22 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. در صورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 105 50 41184 انبار کارخانه نقدی 21 45302 نقدی
72 1395/12/22 پلی پروپیلن نساجی ZH550J داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 252 50 38856 انبار کارخانه نقدی 21 42741 نقدی / اعتباری
73 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S60 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد.ارائه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 506 50 36435 انبار کارخانه نقدی 22 43722 نقدی
74 1395/12/22 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق فلزی/ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ریال می باشد/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد. درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد. چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 798 50 87188 انبار کارخانه نقدی 21 95906 نقدی / اعتباری
75 1395/12/22 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/نوع بسته بندی صندوق فلزی/ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9500000 ریال می باشد/شرایط فروش اعتباری 4ماهه بدون پیش پرداخت و بدون کارمزد میباشد. درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد.هزینه حمل و انبارداری 1350ریال به عهده خریدار به ازای هر کیلو می باشد. چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-ارائه تاییدیه فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد2-ارائه مفاصا حساب مالیات خریدهای آخرین دوره3-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 987 50 87188 شاد آباد نقدی 21 95906 نقدی / اعتباری
76 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.9 درصد مالیات ارزش افزوده به قیمت فروش تعلق می گیرد و صدور حواله فروش مشروط به دریافت بهای کالا و مالیات فوق خواهد بود.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1.ارائه تاییدیه استمرار فعالیت شرکت خریدار در منطقه آزاد 2.ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده خریدهای آخرین دوره مالیاتی از اداره کل مالیاتی مربوط 3.ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله ، به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد از ارزش کالای باقیمانده دریافت می گردد. پتروشیمی مهر 902 50 41451 انبار کارخانه نقدی 11 45596 نقدی
77 1395/12/22 پلی استایرن معمولی 1551 درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده بصورت روزشمار محاسبه و دریافت می‌گردد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 800 25 56657 انبار کارخانه نقدی 10 169971 نقدی
78 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نوع بسته بندی پالت لس 1350KG/حداقل خرید 21/600KG /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد و مهلت حمل حداکثر 21 روز از تاریخ صدور حواله پتروشیمی لاله 1120 40 45234 انبار کارخانه نقدی 16 49757 نقدی
79 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 450 50 41552 انبار کارخانه نقدی 10 124656 نقدی
80 1395/12/22 پلی استایرن انبساطی 300 در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 50 25 57034 انبار کارخانه نقدی 10 171102 نقدی
81 1395/12/22 پلی استایرن معمولی 1540 در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 450 25 56657 انبار کارخانه نقدی 10 169971 نقدی
82 1395/12/22 پلی استایرن مقاوم 7240 در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 450 25 59336 انبار کارخانه نقدی 10 178008 نقدی
83 1395/12/22 پلی استایرن انبساطی نسوز FINE 1- نوع بسته بندی جامبوبگ 800Kg می باشد. 2- عرضه بصورت نگهداری وجه می باشد. لطفا پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارائه نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. 3- حداقل خرید 20 تن و ضریب محموله 20 تن می باشد. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 25 25000 انبار کارخانه نقدی 20 75000 نقدی
84 1395/12/22 پلی استایرن انبساطی نسوز F150 1- نوع بسته بندی جامبوبگ 800Kg می باشد. 2- عرضه بصورت نگهداری وجه می باشد. لطفا پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارائه نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. 3- حداقل خرید 20 تن و ضریب محموله 20 تن می باشد. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 25 57800 انبار کارخانه نقدی 20 173400 نقدی
85 1395/12/22 پلی استایرن انبساطی نسوز F350 1- نوع بسته بندی جامبوبگ 800Kg می باشد. 2- عرضه بصورت نگهداری وجه می باشد. لطفا پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارائه نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. 3- حداقل خرید 20 تن و ضریب محموله 20 تن می باشد. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 60 25 55000 انبار کارخانه نقدی 20 165000 نقدی
86 1395/12/22 پلی استایرن انبساطی نسوز F100 1- نوع بسته بندی جامبوبگ 800Kg می باشد. 2- عرضه بصورت نگهداری وجه می باشد. لطفا پس از تحویل کامل کالا توسط فروشنده نسبت به ارائه نامه آزادسازی وجه اقدام فرمایید. 3- حداقل خرید 20 تن و ضریب محموله 20 تن می باشد. شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 160 25 57800 انبار کارخانه نقدی 20 173400 نقدی
87 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس؛ پس از آت هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقی مانده، بصورت روز شمار دریافت میگردد. پتروشیمی لرستان 600 50 40480 انبار کارخانه نقدی 24 44528 نقدی
88 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد. مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس؛ پس از آت هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقی مانده، بصورت روز شمار دریافت میگردد. پتروشیمی لرستان 168 50 40480 انبار کارخانه نقدی 24 44528 نقدی
89 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 9% مالیات بر ارزش افزوده-با مسولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در منطق آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده و هزینه و مسولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.**مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد. عدم برداشت ظرف مدت یک هفته، به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد.**** پتروشیمی ایلام 506 50 41451 انبار کارخانه نقدی 22 45596 نقدی
90 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه 600 50 41451 انبار کارخانه نقدی 24 45596 نقدی
91 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد. پلیمر کرمانشاه 600 50 40851 انبار کارخانه نقدی 24 44936 نقدی
92 1395/12/22 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. پتروشیمی مهاباد 600 50 43447 انبار کارخانه نقدی 24 47791 نقدی
93 1395/12/22 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 3. درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر 1000 50 43561 انبار کارخانه سلف 10 130683 نقدی
94 1395/12/22 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 550 50 45234 انبار کارخانه نقدی 22 49757 نقدی
95 1395/12/22 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 3. درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر 1012 50 43447 انبار کارخانه سلف 22 47791 نقدی
96 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S57 عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. صرفا کسانی میتوانند خرید کنند که اعتبارشان نزد پتروشیمی آبادان مورد تایید باشد و قبلا ضمانت های لازم را نزد این شرکت ارائه نموده باشند. پتروشیمی آبادان 1000 50 38170 انبار کارخانه سلف 20 45804 اعتباری
97 1395/12/22 پلی وینیل کلراید S65 عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. صرفا کسانی میتوانند خرید کنند که اعتبارشان نزد پتروشیمی آبادان مورد تایید باشد و قبلا ضمانت های لازم را نزد این شرکت ارائه نموده باشند. پتروشیمی آبادان 2000 50 34700 انبار کارخانه سلف 20 41640 اعتباری
98 1395/12/21 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند./ به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده میشود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض شرکت عرضه کننده حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود./تسویه اعتباری فقط با ارائه اعتبار اسنادی داخلی (LC) امکانپذیر می باشد./(TG-SB(645نام تجاری گرید TG-SB(640)N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB(640)N می باشد/در صورت عدم برداشت کالا ظرف مدت یک هفته بعد از صدور حواله کالای باقیمانده در انبار مشمول هزینه انبارداری به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده خواهد شد پتروشیمی تندگویان 1012 50 36581 انبار کارخانه نقدی 11 40239 نقدی / اعتباری
99 1395/12/21 پلی بوتادین رابر 1220 خرید برای عموم آزاد است.بابت هزینه باکس پالت و مالیات آن 1774 ريال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد.*درج کدشناسه پتروشیمی شازند درثبت سفارش الزامیست*. شرایط اعتبار توسط پتروشیمی شازند تعیین می گردد. پتروشیمی شازند 800 40 112555 انبار کارخانه نقدی 16 123810 نقدی / اعتباری
100 1395/12/21 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هیفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... کیلویی 4800 ریال به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 60 20 66700 شاد آباد نقدی 5 73370 نقدی
101 1395/12/21 اپوکسی رزین مایع E06 SPL نوع بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی-محل تحویل انبار شادآباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج ،میدان پاستوریزه ، شادآباد،خیابان هیفده شهریور ،تقاطع عبدالرحیمی، رو به روی تهران بتون،انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. برای محصولات اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین هزینه حمل کیلویی 1000 ریال و هزینه بسته بندی بشکه پالت و ... کیلویی 4800 ریال به عهده مشتری می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 60 20 76700 شاد آباد نقدی 5 84370 نقدی
102 1395/12/21 پلی کربنات 0710 نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت -باتوجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشدمشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 88 50 86000 انبار کارخانه نقدی 22 94600 نقدی
103 1395/12/22 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 500 50 43447 انبار کارخانه نقدی 10 47791 نقدی