قیمت مواد پت (پلی اتیلن ترفتالات PET)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1396/07/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem کو آپ1396/07/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1396/07/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781 پتروشیمی تندگویان4,890 1396/07/02
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان4,510 1396/06/08
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان  1396/07/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان  1396/07/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1396/07/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical TEX PET1396/07/03