قیمت مواد پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA امیر کبیر4,835 1395/12/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22501KJ امیرکبیر4,450 1395/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026 Sabic  1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209AA اراک4,790 1395/12/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)209KJ امیرکبیر4,970 1395/11/12
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)38504    1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220AA    1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)0220KJ    1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22401 پتروشیمی مهاباد  1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22402 پتروشیمی مهاباد4,570 1395/12/04
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)27402 لرستان  1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)33403 لرستان   1395/12/03
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)22501AA  4,530 1395/11/30
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)22403 لرستان  1395/12/03