مقالات تخصصی پلیمر

 

مقالات برای گروه ماشین آلات صنعت پلیمر

اکسترودر (Extruder)

اکسترودر ماشینی است که آمیزه لاستیکی و پلاستیکی را ذوب کرده و به آن نیرو واردساخته تا با فشار در انتهای دستگاه از میان یک قالب عبور نموده و محصولی به شکل پیوسته شکل با سطح مقطع خاص تولید نماید.

Read More...

Tags: اکسترودر اکستروژن
Categories: categoryفراورش پلیمرها categoryماشین آلات صنعت پلیمر


ماشین تزریق پلاستیک (Injection Machine )

یکی از راحت ترین و پر مصرف ترین و مهم ترین روش های رایج برای شکل دادن به پلیمرها (بسپارها) استفاده از ماشین تزریق است.

Read More...

Tags: تزریق پلاستیک قالبگیری تزریقی
Categories: categoryفراورش پلیمرها categoryماشین آلات صنعت پلیمر