نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی وینیل کلراید S65 15000 1398/11/23 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 14830 1398/11/23 پتروشیمی اروند سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 14880 1398/11/21 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S60 11050 1398/05/15 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S70 16820 1398/09/30 پتروشیمی آبادان سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید S70 12900 1398/06/03 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 پتروشیمی آبادان سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S57 11730 1398/06/13 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید E6834 15030 1398/11/01 پتروشیمی اروند - نمودار
پلی وینیل کلراید PB 1302 27030 1398/11/01 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید PB1202 26530 1398/11/01 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل كلراید E6644 16230 1398/11/16 پتروشیمی اروند - نمودار
پلى وينيل كلرايد S57 0 1398/11/28 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 0 1398/11/28 پتروشیمی آبادان سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید 741 0 1398/11/28 - امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 701 0 1398/11/28 - امولسیونی نمودار
پلی وینیل كلراید S70 0 1398/11/28 پتروشیمی اروند سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید E7044 0 1398/11/28 پتروشیمی اروند - نمودار
پلی وینیل كلراید E7242 0 1398/11/28 پتروشیمی اروند - نمودار
پلي وينيل كلرايد E7244 0 1398/11/28 پتروشیمی اروند تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید EM 2070 0 1398/11/28 هانوا امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید EM 3090 0 1398/11/28 هانوا امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 703 0 1398/11/28 - امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 80 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 100 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 102 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 104 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 106 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 108 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 110 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 115 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 120 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 129 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 russian 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 515 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید A-1 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 1 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 5 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 10 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید A 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید C 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید C-1 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید D 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید E 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید welding cable sheathing 0 1398/11/28 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید S6532 0 1398/11/28 پتروشیمی اروند نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.