قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی وینیل کلراید S65 19400 1399/04/02 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 19400 1399/04/02 پتروشیمی اروند سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 19400 1399/04/02 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید E6834 17650 1399/03/19 پتروشیمی اروند امولسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S70 19200 1399/03/20 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید S57 0 1399/07/30 پتروشیمی غدیر سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید PB 1302 0 1399/07/30 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S65 0 1399/07/30 پتروشیمی آبادان سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید S60 0 1399/07/30 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل كلراید E6644 0 1399/07/30 پتروشیمی اروند پوشش پلیمری نمودار
پلی وینیل کلراید S70 0 1399/07/30 پتروشیمی آبادان سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید S57 0 1399/07/30 پتروشیمی آبادان سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید PB1202 0 1399/07/30 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید 741 0 1399/07/30 سابیک امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 701 0 1399/07/30 سابیک امولسیونی نمودار
پلی وینیل كلراید S70 0 1399/07/30 پتروشیمی اروند سوسپانسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید E7044 0 1399/07/30 پتروشیمی اروند پوشش دهی نمودار
پلی وینیل کلراید S57 0 1399/07/30 پتروشیمی بندر امام سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل كلراید E7242 0 1399/07/30 پتروشیمی اروند پوشش دهی نمودار
پلی وینیل کلراید 703 0 1399/07/30 سابیک امولسیونی نمودار
پلی وينيل كلرايد E7244 0 1399/07/30 پتروشیمی اروند امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید EM 2070 0 1399/07/30 هانوا امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید EM 3090 0 1399/07/30 هانوا امولسیونی نمودار
پلی وینیل کلراید 80 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 100 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 102 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 104 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 106 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 108 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلى وينيل كلرايد S57 0 1399/07/30 LG سوسپانسیون نمودار
پلی وینیل کلراید 110 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 115 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 120 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید 129 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 415 russian 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید OP 515 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید A-1 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 1 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 5 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید ST 10 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید A 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید C 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید C-1 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید D 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید E 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید welding cable sheathing 0 1399/07/30 - تزریق نمودار
پلی وینیل کلراید S6532 0 1399/07/30 پتروشیمی اروند نمودار
پلی وینیل کلراید S7042 0 1399/07/30 پتروشیمی اروند سوسپانسیونی نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری (قیمت مواد پتروشیمی) مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.