قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی اتیلن ترفتالات BG 821 0 1399/10/02 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG825 0 1399/10/02 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG781 0 1399/10/02 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG785 0 1399/10/02 پتروشیمی تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات Pet tex 0 1399/10/02 TK Chemical بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات Super Bright 0 1399/10/02 پتروشیمی تندگویان نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات BG732 0 1399/10/02 پتروشیمی تندگویان تزریقی - نساجی نمودار
پلى اتيلن ترفتالات TG645 0 1399/10/02 پتروشیمی تندگویان الیاف نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG821 0 1399/10/02 Lottechem بطری نمودار
پلى اتيلن ترفتالات 821 BG 0 1399/10/02 TK Chemical بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG730N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG730S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG760N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG760S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG780N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG780S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG800N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG800S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG820N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG820S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG840N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات BG840S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات امورف PET N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات امورف PET S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان بطری نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG620N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG620S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG620SB N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG620SB S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG641 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان الیاف نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات TG640HB S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپر برایت TG640SB N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات سوپربرایت TG640SB S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان نساجی نمودار
پلی اتیلن ترفتالات FG640 S 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان فیلم نمودار
پلی اتیلن ترفتالات FG640 N 0 1399/10/02 پتروشیمی شهید تندگویان فیلم نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری (قیمت مواد پتروشیمی) مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.