قیمت روز مواد پتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی آمید 6 KN136 58000 1399/02/02 - تزریق نمودار
پلی آمید PA 6 12 0 1399/09/11 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی آمید PA 6 12 0 1399/09/11 - اکستروژن - تزریق نمودار
پلی آمید 12 L20L 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 12 L16L 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 4,6 TW 371 0 1399/09/11 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 4.6 TW 341 0 1399/09/11 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 4.6 TW 441 0 1399/09/11 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 F223 0 1399/09/11 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 F136 0 1399/09/11 DSM اکستروژن نمودار
پلی آمید 6 K125 0 1399/09/11 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 6 K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه 0 1399/09/11 DSM تزریق نمودار
پلی آمید 66 A70L 0 1399/09/11 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 66 A70S 0 1399/09/11 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 6 NB40 GR30 N100 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 6 NB40 NLE 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 U166ER 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 6 B70L 0 1399/09/11 BASF تزریق نمودار
پلی آمید 6 25BT 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AESZ4 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 NA40 NL E 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101-63658 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101FBKB 009 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101FNC 010 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101LBKB009 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101LBKB 080 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 101NC 010D 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 FG 101 NC 010 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 RSLC 1010 NC010 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AG-30H 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AS-V0 0 1399/09/11 - تزریق نمودار
پلی آمید 66 AZ 3 0 1399/09/11 - تزریق نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری (قیمت مواد پتروشیمی) مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.