قیمت مواد روز موادپتروشیمی

کاربران گرامی،
به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود
می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید
و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.

نام محصول قیمت تاریخ آخرین بروز رسانی تولید کننده کاربرد نمودار قیمت
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R 14300 1399/01/19 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 14300 1399/01/19 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 13750 1399/01/20 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R 14300 1399/01/19 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 15000 1399/01/19 پتروشیمی مارون نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S 13850 1399/01/20 پتروشیمی جم نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G 14750 1399/01/19 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 15100 1399/01/18 پتروشیمی مارون نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S 13750 1399/01/20 پتروشیمی شازند اراک نساجی-تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G 14550 1399/01/19 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 14520 1398/12/28 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 18770 1398/12/28 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 13850 1399/01/20 پتروشیمی جم اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S 0 1399/01/20 پتروشیمی مارون - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK 17830 1398/12/01 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL 18850 1398/12/06 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G 0 1399/01/20 پتروشیمی مارون قالبگیری تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1399/01/20 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30F 16220 1398/12/28 پتروشیمی مارون - نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 13850 1399/01/20 پتروشیمی پلی نار نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 16900 1398/12/28 پتروشیمی نویدزرشیمی اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 16700 1398/12/28 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J 15630 1398/11/13 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 16700 1398/12/28 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G 0 1399/01/20 پتروشیمی مارون نساجي نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P 15350 1399/01/19 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1399/01/20 پتروشیمی اراک اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L 0 1399/01/20 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J 0 1399/01/20 پتروشیمی اراک نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J 0 1399/01/20 پتروشیمی مارون نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K 0 1399/01/20 پتروشیمی رجال نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L 16900 1398/12/28 پتروشیمی رجال نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S 0 1399/01/20 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA 16700 1398/12/28 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J 16700 1398/12/28 پتروشیمی جم نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M 0 1399/01/20 پتروشیمی نوید زرشیمی نساجی- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G 0 1399/01/20 پتروشیمی مارون تزریق نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S 0 1399/01/20 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N 0 1399/01/20 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S 0 1399/01/20 پتروشیمی مارون اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 0 1399/01/20 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 0 1399/01/20 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 0 1399/01/20 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 0 1399/01/20 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422 H 0 1399/01/20 - فیلم نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S 0 1399/01/20 - نساجی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R 17100 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L 15500 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G 15550 1399/01/20 پتروشیمی جم اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L 0 1399/01/20 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C 18520 1398/12/28 پتروشیمی نوید زرشیمی اتصالات نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C 22580 1398/12/28 پتروشیمی مارون لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C 22520 1398/12/28 پتروشیمی نوید زرشیمی لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P 24000 1398/12/28 هیوسانگ پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 15350 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی- IML نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 17400 1398/12/28 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 24020 1398/12/28 - پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPD60R 18800 1399/01/19 پتروشیمی اراک پایپ نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 15400 1399/01/20 پتروشیمی نوید زرشیمی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 20100 1399/01/19 پتروشیمی اراک تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T 18900 1398/12/28 پتروشیمی جم IML- تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R 18830 1398/11/28 پتروشیمی مارون تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 0 1399/01/20 هیوسانگ تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 0 1399/01/20 ال جی تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G 16500 1398/12/28 پتروشیمی اراک بادی (PP Blow Molding) نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر NR230 19120 1398/12/28 پتروشیمی پلی نار لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R 15000 1399/01/20 پتروشیمی جم تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE 0 1399/01/20 پتروشیمی اراک ورق نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S 0 1399/01/20 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S 0 1399/01/20 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M 0 1399/01/20 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N 0 1399/01/20 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C 0 1399/01/20 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 0 1399/01/20 - لوله نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R 0 1399/01/20 - تزریقی نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 0 1399/01/20 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 0 1399/01/20 - اکستروژن نمودار
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 0 1399/01/20 پتروشیمی رجال لوله نمودار
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 0 1399/01/20 پتروشیمی پلی نار نساجی نمودار

قیمت مواد پتروشیمی، پلیمری و پلاستیک

کاربران گرامی به‌منظور دسترسی راحت تر به مواد پلیمری مدنظر خود می‌توانید روی ستون‌های دلخواه بصورت صعودی و نزولی مرتب سازی انجام دهید و یا از باکس جستجو استفاده فرمایید.