قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت های مربوط به دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

 

با توجه به تعطیلی روز شنبه 98/07/27 به مناسبت ایام اربعین حسینی در هفته آتی نرخ محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ 98/07/28 بر اساس نرخ ارز محاسبه و اعلام خواهد شد.

 

نرخ ارز: 106866 ریال


فایل PDF