معرفی پتروشیمی امیرکبیر

مجتمع پتروشیمی امیرکبیر در بندرامام درجنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و در سایت ۴ شمال غربی مجتمع پتروشیمی بندرامام، در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع شده و همچنین این مجتمع در سال 1384 افتتاح شده است.
پتروشیمی امیرکبیر تولید کننده محصولات پلی اتیلن سنگین (HDPE)، پلی اتیلن سبک (LDPE)، و پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) در سطح کشور است که محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی ارائه می دهد.
مالکیت پتروشیمی امیرکبیر: نویدزرشیمی%۲۰، بانک رفاه کارگران %۵۱/۷۵، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری %۱۰/۸۵، صادرفر %۱۰/۱۹ و سایر سهامداران %۷/۲۵ (شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است) می باشد.

معرفی پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر