معرفی پتروشیمی خوزستان

لوگوی پتروشیمی خوزستان
 

شرکت پتروشیمی خوزستان در سال 1376 در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در زمین به مساحت ده هکتار احداث شده و عهده دار اجرای طرح تولید پلیمرهای مهندسی می باشد.
بیس فنول آ (BPA)، اپوکسی رزین و پلی کربنات محصولات اصلی پتروشیمی خوزستان می باشند که البته بیس فنول آ محصول میانی در تولید دو رزین ذکر شده محسوب می شود غیر از این 3 محصول، پتروشیمی دارای 5 واحد دیگر برای تولید گاز مونواکسید کربن، جداسازی مونوکسیدکربن، تولید فسژن، تصفیه گاز کلر و آب ژاول نیز می باشد.
فناوری اولیه تولیدات این طرح از طریق شرکت Salzgitter آلمانی دریافت گردیده و مهندسی پایه طرح توسط این شرکت انجام پذیرفته شده است.
سرمایه گذاری (ریالی و ارزی) برای اجرای طرح 600 میلیارد ریال و 190 میلیون دلار بوده و در سال 1383 بوسیله آقای خاتمی رئیس جمهور افتتاح گردیده است.

وب سایت پتروشیمی خوزستان

پتروشیمی خوزستان
 

قیمت محصولات پتروشیمی خوزستان

ردیف محصول دیتاشیت قیمت و نمودار
1 پلی کربنات PGPC 0712
2 پلی کربنات PGPC 1215
3 پلی کربنات PGPC 1518
4 پلی کربنات PGPC 0407U
5 پلی کربنات PGPC 0407
6 پلی کربنات PGPC 0710
7 پلی کربنات 1012
8 پلی کربنات PGPC 0710U -