معرفی پتروشیمی رجال

لوگوی پتروشیمی رجال

شرکت پتروشیمی رجال در زمینی به مساحت 12.3 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع شده و در سال 1381 تاسیس شده است.

آدرس وب سایت پتروشیمی رجال

پتروشیمی رجال
 

قیمت محصولات پتروشیمی رجال

ردیف محصول دیتاشیت قیمت و نمودار
1 پلی پروپیلن 1102XK
2 پلی پروپیلن 1102XL
3 پلی پروپیلن 1102L
4 پلی پروپیلن 3212
5 پلی پروپیلن 1102K -