معرفی پتروشیمی شهید تندگویان

لوگوی پتروشیمی تندگویان

مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان درسال 1377در ضلع شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان، سایت چهارمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی و در زمینی به مساحت 34 هکتار جهت تولید محصول PETو PTA احداث شد.
پلی اتیلن ترفتالات (PET) نیز از مهمترین پلی استرهای قابل استفاده در تولید الیاف و پنبه مصنوعی برای صنایع نساجی، تولید انواع بطری‌های نوشابه، قوطی و ظروف مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی ،دارویی و بهداشتی و همچنین صنایع تولید فیلم‌های پلاستیکی نیز است.
علاوه بر آن پتروشیمی شهید تندگویان تولید کننده دو محصول مهم واستراتژیک POY و STAPLE نیز می باشد.
طبق نمودار سازمانی نیروهای مورد نیاز زمان بهره برداری 1180 نفر پرسنل رسمی می باشد و مابقی نیروهای مورد نیاز از طریق پیمانکاران بخش خصوصی تامین شده‌اند. همچنین میزان اشتغال زائی این طرح در صنایع پائین دستی 5000 نفر پیش بینی شده است.
میزان کل سرمایه گذاری طرح 774 میلیون دلار و 2085 میلیارد ریال می باشد و میزان فروش سالیانه محصول در ظرفیت طراحی بیش از 800 میلیون دلار پیش بینی شده است.

وب سایت پتروشیمی شهید تندگویان

پتروشیمی شهید تندگویان
 

قیمت محصولات پتروشیمی شهید تندگویان

ردیف محصول دیتاشیت قیمت و نمودار
1 پلی اتیلن ترفتالات BG 821
2 پلی اتیلن ترفتالات BG825
3 پلی اتیلن ترفتالات BG781
4 پلی اتیلن ترفتالات BG785
5 پلی اتیلن ترفتالات Super Bright
6 پلی اتیلن ترفتالات BG732
7 پلی اتیلن ترفتالات BG841
8 پلی اتیلن ترفتالات BG845
9 پلی اتیلن ترفتالات TG645
10 پلی اتیلن ترفتالات BG730N -
11 پلی اتیلن ترفتالات BG730S -
12 پلی اتیلن ترفتالات BG760N -
13 پلی اتیلن ترفتالات BG760S -
14 پلی اتیلن ترفتالات BG780N -
15 پلی اتیلن ترفتالات BG780S -
16 پلی اتیلن ترفتالات BG800N -
17 پلی اتیلن ترفتالات BG800S -
18 پلی اتیلن ترفتالات BG820S -
19 پلی اتیلن ترفتالات BG820N -
20 پلی اتیلن ترفتالات BG840N -
21 پلی اتیلن ترفتالات BG840S -
22 پلی اتیلن ترفتالات PET N -
23 پلی اتیلن ترفتالات PET S -
24 پلی اتیلن ترفتالات TG620N -
25 پلی اتیلن ترفتالات TG620S -
26 پلی اتیلن ترفتالات TG620SB N -
27 پلی اتیلن ترفتالات TG620SB S -
28 پلی اتیلن ترفتالات TG640N -
29 پلی اتیلن ترفتالات TG640S -
30 پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD N -
31 پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD S -
32 پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB N -
33 پلی اتیلن ترفتالات TG640MOD-SB S -
34 پلی اتیلن ترفتالات TG640HB N -
35 پلی اتیلن ترفتالات TG640HB S -
36 پلی اتیلن ترفتالات TG640SB N -
37 پلی اتیلن ترفتالات TG640SB S -
38 پلی اتیلن ترفتالات FG640 S -
39 پلی اتیلن ترفتالات FG640 N -