معرفی پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غذیر در زمینی به مساحت 15 هکتار و در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در سال 1381 تأسیس شد و در دی‌ ماه سال 1388 به بهره‌برداری رسیده است.

وب سایت پتروشیمی غدیر

پتروشیمی غدیر