معرفی پتروشیمی لرستان

لوگوی پتروشیمی لرستان
 

شرکت پتروشیمی لرستان در سال 86 شروع بکار کرد. و در استان لرستان -کیلومتر 12 جاده خرم آباد – کوهدشت واقع شده است.
تاریخ شروع طرح: 1388
تاریخ آغاز به کار: 1392
مالکیت: 100 درصد شرکت پتروشیمی باختر
کاربرد محصولات: خوراک واحدهای صنعتی پایین دستی و انواع مصارف پلاستیک (مانند : لوله، کابل و انواع فیلم ها ...)

 

وب سایت پتروشیمی لرستان

پتروشیمی لرستان
 

قیمت محصولات پتروشیمی لرستان

ردیف محصول دیتاشیت قیمت و نمودار
1 پلی اتیلن 52B07
2 پلی اتیلن 52B18
3 پلی اتیلن 54B04
4 پلی اتیلن 62N11
5 پلی اتیلن 62N18
6 پلی اتیلن 27402 -
7 پلی اتیلن 22403 -
8 پلی اتیلن 33403 -