معرفی پتروشیمی پلی نار

لوگوی پتروشیمی پلی نار
 

شرکت پتروشیمی پلی نار تولیدکننده پلی پروپیلن، الیاف پلی پروپیلن مخصوص بتن و نخ پروپیلن، در استان تبریز واقع شده است.

آدرس وب سایت پتروشیمی پلی نار:

پتروشیمی پلی نار
 

قیمت محصولات پتروشیمی پلی نار

ردیف محصول دیتاشیت قیمت و نمودار
1 پلی پروپیلن 030
2 پلی پروپیلن 060
3 پلی پروپیلن PYI-250
4 پلی پروپیلن PNR230 C
5 پلی پروپیلن CR380
6 پلی پروپیلن PYI-180
7 پلی پروپیلن SF1160 -
8 پلی پروپیلن 010 -