حمایت از سازندگان داخلی فعال در صنعت پتروشیمی با هدف رونق تولید

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: سازندگان داخلی توانایی تامین تجهیزات توسعه صنایع پتروشیمی را در اختیار دارند و برای حل مشکل اشتغال و رونق تولید حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی ضروری است. ادامه مطلب

توسعه صنعت پتروشیمی مصر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

توسعه صنعت پتروشیمی مصر

همزمان با سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی قاره آفریقا ، رئیس جمهوری مصر در دستوری خواستار ارتقای صنایع پتروشیمی در این کشور شد. ادامه مطلب