پتروشیمی زیربنای صنعت کشور است و تحریم نیز تاثیر چند‌انی بر روند توسعه این صنعت نخواهد داشت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۳

پتروشیمی زیربنای صنعت کشور است و تحریم نیز تاثیر چند‌انی بر روند توسعه این صنعت نخواهد داشت.

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار نیپنا با اشاره به توان بالای صنعت پتروشیمی ایران گفت: پتروشیمی یک منبع د‌رآمد‌ی بزرگ است که بیشترین صاد‌رات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، معتقدهستم تحریم نیز تاثیر چند‌انی بر روند توسعه این صنعت نخواهد داشت.

پتروشیمی زیربنای صنعت کشور است و تحریم نیز تاثیر چند‌انی بر روند توسعه این صنعت نخواهد داشت.

فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار نیپنا با اشاره به توان بالای صنعت پتروشیمی ایران گفت: پتروشیمی یک منبع د‌رآمد‌ی بزرگ است که بیشترین صاد‌رات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، معتقدهستم تحریم نیز تاثیر چند‌انی بر روند توسعه این صنعت نخواهد داشت.

وی پتروشیمی را زیربنای صنعت کشور دانست و افزود: پتروشیمی د‌ر ایران از امکانات و ظرفیت‌های کم‌نظیری برخورد‌ار است، یکی از این ظرفیت‌ها نیروی انسانی است.

حسنوند تصریح کرد: چنانچه می‌خواهیم اقتصاد کشور در مسیر توسعه گام بردارد، مناسب‌ترین راه آن جهش هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی و صادرات گسترده محصولات این صنعت است. پتروشیمی سودآورترین و ارزآورترین صنعت کشور محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پتروشیمی‌های کشور با استفاده از راهکارهای محیط زیستی توسعه روز افزون خود را ادامه می دهند و در مسیر توسعه اقتصادی و زیرساختی نیز گام بر می دارند، توسعه پتروشیمی می تواند روند خام فروشی را کاهش دهد و این صنعت بدون تردید اشتغالزایی و رشد اقتصادی را به همراه دارد.

وی به ضرورت تشکیل رگولاتوری در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: جای خالی رگولاتوری در زنجیره ارزش پتروشیمی مشاهده می‌شود، این نهاد یکی از نیازهای توسعه‌ای صنعت پتروشیمی است.