جایگزین کردن محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی کار آسانی نیست.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۱۹

جایگزین کردن محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی کار آسانی نیست.

احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهار کرد: حذف ایران از بازار های جهانی هیچگاه شدنی نیست چون بسیار پرهزینه است ومقدار عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی مشخص بوده و حذف محصولات پتروشیمی ایران از بازار جهانی غیرممکن است.

جایگزین کردن محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی کار آسانی نیست.

احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در گفتگو با خبرنگار نیپنا  اظهار کرد: حذف ایران از بازار های جهانی هیچگاه شدنی نیست چون بسیار پرهزینه است ومقدار عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی مشخص بوده و حذف محصولات پتروشیمی ایران از بازار جهانی غیرممکن است.
وی با اشاره به اینکه ایتالیا از جمله کشورهای خریدار نفت و پتروشیمی ایران است، افزود: مشاهده کردیم که ایتالیا نیز جزو هشت کشور معاف شده از تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران است، بنابراین در عمل دیده می‌شود که آمریکا در تحریم نفت و پتروشیمی ایران ناکام مانده است.
پورفلاح با تاکید بر اینکه بازارهای جهانی با توجه به نیازهای صنایع خود، خرید محصولات پتروشیمی را از ایران ادامه خواهند داد، تصریح کرد: معافیت هشت کشور در خرید نفت از ایران نوعی تعدیل در مواضع آمریکاست، آنها می‌دانند که نمی‌توانند صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را متوقف کنند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا عنوان کرد: ایران در توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی ظرفیت بی‌نظیری دارد، نمی‌گوییم تحریم هیچ مشکلی در صنعت کشور و یا صنعت پتروشیمی ایجاد نخواهد کرد، اما موضوع مهم این است که آمریکایی‌ها در دنیا منزوی و تنها هستند و هیچ دولتی به جز چند کشور در منطقه، رسما اعلام نکرده که از تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت می‌کنیم، همچنین ما از گذشته تا امروز تحریم را تجربه کرده‌ایم و در همان دوران نیز صنعت پتروشیمی پیشرفت‌های بزرگی را به خود دیده است، از این رو تحریم برای ما تازگی ندارد.