عرضه ارز پتروشیمی‌ها به مرز 5 میلیارد یورو رسید_ پتروشیمی بیش از کل صادرکنندگان ارز روانه بازار کرد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۲

عرضه ارز پتروشیمی‌ها به مرز 5 میلیارد یورو رسید_ پتروشیمی بیش از کل صادرکنندگان ارز روانه بازار کرد

همزمان با سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی در طول231 روز امسال حدود پنج میلیارد یورور ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار داخلی عرضه شده که صرفا سهم پتروشیمی‌ها در تامین ارز بازار ثانویه به رقم بی‌سابقه 53 درصد رسیده است.

عرضه ارز پتروشیمی‌ها به مرز 5 میلیارد یورو رسید_ پتروشیمی بیش از کل صادرکنندگان ارز روانه بازار کرد

به گزارش نیپنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، در طول 231 روز  امسال یعنی از اول فروردین تا 15 آبان ماه در مجموع نزدیک به پنج میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از سوی شرکت‌های پتروشیمی متناسب با سیاست‌های ارزی دولت روانه بازار داخلی شده است.
بر این اساس در این مدت و در قالب چهار بازه زمانی در مجموع چهار میلیارد و 940 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری توسط شرکت های پتروشیمی روانه بازار داخلی شده است.
مروری بر وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نشان می دهد، که شرکت‌های پتروشیمی درحد فاصل اول تا 21 فروردین ماه و قبل از مصوبه 22 فروردین هیأت دولت بیش از 333 میلیون یورو با هماهنگی بانک مرکزی و به صرافی‌های مجاز عرضه کرده اند.
همچنین درحدفاصل 22 فروردین تا 15 اردیبهشت ماه بالغ بر 244 میلیون یورو با نرخ دولتی و با راه اندازی کامل سامانه نیما از 16 اردیبهشت تا 15 مرداد ماه حدود یک میلیارد و 876 میلیون یورو و از 16 مرداد ماه تا 15 آبان ماه بیش از دو میلیارد و 485 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را مطابق با سیاست جدید دولتی مبنی بر فروش در بازار ثانویه در بازار داخلی عرضه کرده اند.
به عبارت دیگر شرکت‌های پتروشیمی در طول 231 روز نخست امسال، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی 94 درصد بوده و این درحالی است که به استناد گزارش های سامانه نیما نرخ بازگشت ارز سایر صادراکنندگان غیر نفتی حدود 31 درصد بوده است.
در شرایط فعلی درحالی سهم صادرات محصولات پتروشیمی از کل صادرات غیر نفتی 27 درصد بوده اما سهم پتروشیمی‌ها در تامین ارز سامانه نیما حدود 53 درصد بوده و سایر صادرکنندگان غیر نفتی با وجود سهمی 73 درصدی از کل صادرات اما سهمی حدود 47 درصدی در تامین ارز بازار ثانویه داشته است.