خشک کردن و رطوبت گیری یکی از عوامل اصلی بهبود به خصوص پلاستیکهای مهندسی می باشد.این نوع مواد در طی فرایند تولید، حمل و نقل و انبارداری رطوبت جذب می کنند و به عبارتی بهتر است در نظر داشت که تمامی پلیمرها با توجه به شرایط محیطی بالقوه دارای رطوبت اضافی می باشند بنابراین این رطوبت باید قبل از تولید باید از آنها خارج شود. وجود رطوبت اضافی در پلیمر باعث بروز مشکلاتی در طی تولید می گردد به جز اینکه محصول غیر استاندارد تولید می گردد باعث تاثیر منفی در ظاهر و برخی خواص قطعه تولیدی می شود.
پلاستیکها را در این خصوص می توان به دو گروه ذیل تقسیم نمود:
1. رطوبت زدا
پلاستیکهای نوع اول رطوبت را فقط بر روی سطحشان نگهداری می کنند که این رطوبت با استفاده از دمش هوای گرم قابل دفع می باشد بنابر این با این روش می توان پلاستیک را خشک و مورد استفاده قرار داد.
2. رطوبت گیر
در پلاستیکهای نوع دوم یعنی پلاستیکهایی که رطوبت گیر می باشند رطوبت داخل و در هسته گرانول مواد اولیه جمع شده و در این خصوص بهترین روش برای خشک کردن استفاده از خشک کننده های رطوبت زدا Dehumidifying dryer می باشد.
قبل از تولید PA، ABS، PET، PC، PS که تمایل فراوانی برای جذب رطوبت دارند وپلیمرهای رطوبت گیر مانند جهت اطمینان از رسیدن به یک محصول نهایی با کیفیت مناسب باید رطوبت گیری و خشک شوند.
رطوبت گیری نامناسب می تواند باعث کاهش خواص مکانیکی مانند ؛ مقاومت ضربه ای ، مقاومت کششی و اثرات نا مطلوب در ظاهر قطعه تولیدی گردد.
اهمیت خشک کردن پلاستیکها:
یکی از مزایای پلاستیکهای مهندسی نسبت به فلزات مقاومت مناسب آنها در برابر رطوبت، یا مقاومت مطلوب آنها در برابر پدیده زنگ زدن و خوردگی میباشد. همه پلاستیکها برخی اوقات با توجه به شرایط گوناگون رطوبت جذب میکنند (رطوبت داخل گرانول ها نفوذ می کند) معمولا این رطوبت در طی انبار کردن و تولید، جذب پلیمر شده و در صورت خشک کردن نامناسب این رطوبت در کیفیت محصول نهایی اثر منفی می گذارد. البته برخی از پلیمرها رطوبت را فقط بر روی سطحشان نکهداری می کنند که به آسانی قابل خشک کردن میباشد.اثرات منفی رطوبت گیری نامناسب مشکلات رایج خشک کردن نامناسب اغلب پلیمرها مانند پلی آمید، پلی کربنات، پلی سولفون به شرح ذیل می باشد:
1. سطح ظاهری
حبابهای ناشی از رطوبت میتواند باعث خرابی سطح ظاهری قطعه شود، این اثرات منفی به صورت ذیل نمایان می گردد:
- رگه های براق در سطوح
- انواع لک
- حبابهای داخلی
- نواقص ظاهری (مانند حفره …)
2.خواص فیزیکی و مکانیک
رطوبت می تواند باعث افت خواص فیزیکی و مکانیکی در پلیمر شود. حبابهای به وجود آمده از رطوبت میتواند باعث ایجاد حفره در داخل قطعه گردد. رطوبت همچنان می تواند باعث کاهش در وزن مولکولی بخاطر پدیده هیدرولیز شود.
کاهش خواص فیزیکی به صورت های ذیل رخ می دهد:
-- کاهش مقاومت ضربه ای
-- کاهش مقاومت کششی و کاهش در ازدیاد طول
برای پلاستیکهایی مانند پلی کربنات و پلی استر که مقاومت ضربه ای بسیار مهم می باشد رطوبت گیری و خشک کردن بسیار پر اهمیت است.
محتوی رطوبت در پلاستیک:
مقدار رطوبتی که یک پلیمر جذب می کند وابسته به چندین عامل می باشد. اولین عامل نوع پلیمر بوده به طوری که هر نوع دارای مشخصات جذب خاص خود می باشد. برخی از پلاستیکها تمایل بیشتری به جذب رطوبت دارند بنابراین رطوبت بیشتری نسبت به بقیه مواد جذب می کنند. نه تنها هر پلاستیک مشخصه جذب رطوبت خاص خود را دارد بلکه هر گریدی از یک نوع پلیمر هم می تواند مشخصات جداگانه ای داشته باشد.
شرایط آب و هوایی یا رطوبت در هوا، همچنین درجه حرارت هوای محیط و گرانول ها مؤثر در میزان جذب رطوبت می باشد.
عوامل مؤثر در خشک کردن:
متغیرهایی که مؤثر در خارج نمودن رطوبت یا خشک کردن می باشند عبارتند از : طبیعت پلیمر، خشکی هوا، درجه حرارت هوا و گرانول ها، مدت زمانی که پلیمر در معرض هوا قرار می گیرد.
رطوبت گیری و خشک کردن مناسب:
خشک کردن بر عکس عمل جذب می باشد یعنی خارج نمودن رطوبت از گرانول به حدی که رطوبت به حداقل میزان خود رسیده باشد. خشک کردن مناسب باعث یکنواختی تولید می گردد.
 

جدول دما و زمان خشک کردن پلیمرهای مهندسی

نوع پلیمر (فارسی)  

نوع پلیمر (لاتین)

دما (C°)

زمان (Hr)

دانسیته توده (Kg /m3)

اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ای بی اس )

ABS

90

3-4

673

پلی استال (همو پلیمر)

Acetal (Homopolymer)

95

1-2

641

پلی استـال (کـوپلیمـر)

Acetal (Copolymer)

100

1-2

641

اکریلیک

Acrylic

80

2-3

673

سلولز بوتیرات

Cellulose Butyrate

75

2-3

625

سلولز استات

Cellulose Acetate

75

2-3

609

سلولز پروپیونات

Cellulose Propionate

75

2-3

641

آیونومر(سرلین)

lonomer (Surlyn)

70

7-8

705

پلیمر کریستال مایع (زایدار)

LCP (Xydar)

150

3-4

802

پلی آمید (نایلون)

Nylon

80

4-5

657

پلی کربنات

Polycarbonate

120

3-4

641

آلیاژهای پلی کربنات و پی بی تی

P Carb/Pbt/Elast (Xenoy)

125

3-4

673

پلی اتر اتر کتون

Peek

155

3-4

834

پت گرید بطری

Pet-Bottle (Eastapak 9921)

170

5-6

834

پت گرید الیاف

Polyester (Rynite)

135

3-4

866

پت ترماکس

Pet(Thermx EGOOI)

130

4

673

آلیاژهای پت و پی بی تی

P'Ester (PBT/Pet Valox 815)

180

4-5

770

پلی استر

Polyester (Pbt-Valox 420)

125

2-3

770

پلی استر

Polyester (Pet-Valox 700)

160

4-5

770

پی ای تی جی

Petg (Easter Gnxxx)

70

6

738

پی سی تی جی

Pctg (Easter Dnxxx)

75

6

721

آلیاژهای پت و پلی کربنات

Pctg/P'Carb (Eastalloy Daxxx)

95

4-6

689

پت

Pet (Thermx Cg 907)

70

4-6

657

پت

Pet (Thermx Cg921 )

70

6

802

پت آمورف

Peta (Thermx Ag 230)

165

4

705

پلی آریلات

Polyarylate

120

5-6

802

پلی اتر ایمید

Polyetherimide

155

4-5

834

پلی اتیلن مشکی

Polyethylene (Black)

70

3-4

545

آلیاژ پلی فنیلن اکساید و پلی استایرن

PPO/Styrene (Noryl)

100

2-3

786

پلی فنیلن سولفاید

Polyphenylene Sulfide

140

2-3

802

پلی سولفون

Polysulfone

135

3-4

802

پلی یورتان

Polyurethane

80

2-3

770

استایرن اکریلونیتریل

SAN

80

3-4

641

پلی استایرن مالئه

SMA (Dylark)

95

2-3

609

ترموپلاستیک الاستومر

TPE (Hytrel)

100

2-3

770