ترسیم چشم انداز نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۵

ترسیم چشم انداز نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت:ایجاد یک نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی را در دست مطالعه داریم و امیدواریم که این نیروگاه را به‌عنوان یک پایلوت آزمایشی برای استفاده های صنعتی به شرکت های منطقه معرفی کنیم.

ترسیم چشم انداز نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مدیرعاملاین سازمان در حاشیه مراسم افتتاحیه ممیزی و استقرار نظام مدیریت انرژی، گفت: مدیریت انرژی یکی از مسائل مهمی است که هم در بعد اقتصادی و هم در بعد عملیاتی در عملکرد ما حائز اهمیت است.
 شهیدی نیا، اضافه کرد: رویکرد ISO 50001:2011باید در کل کشور دنبال و فرهنگ کنترل و مدیریت انرژی باید در همه سطوح پیاده سازی شود. ما ظرف دو سال گذشته در سازمان خود تلاش کردیم تا فرهنگ استفاده مناسب از انرژی را نهادینه کنیم و در این زمینه فعالیت هایی نیز جهت کنترل مصرف انرژی صورت گرفته است؛خوشبختانه تاکنون در زمینه رفع اشکالات اولیه در سازمان خود موفقیت های خوبی کسب کرده ایم.
وی در ادامه گفت: در بحث انرژی های تجدید پذیر که به عنوان یک راهبرد اصلی در کشور دنبال شده و می تواندجایگزین انرژی های فسیلی شود حرکت خوبی را آغاز کردیم و چند ماه پیش یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 20 کیلووات ساعت را به صورت آزمایشی ایجاد کردیم که در حال حاضر فعال است و برق تولیدی آن را به شبکه سراسری برق انتقال می‌دهیم.
با توجه به شرایط اقلیمی و استعدادی که استان خوزستان دارد،قابلیت استفاده از انرژی های خورشیدی دارای ظرفیت توسعه بالایی است.
ما در برنامه بعدی خود ایجاد یک نیروگاه 100 مگاواتی را در مرحله طراحی و مطالعه داریم و امیدواریم در فاز بعدی این نیروگاه را بعنوان یک طرح آزمایشی برای استفاده های صنعتی به شرکتهای منطقه معرفی کنیم تا شرکتهای منطقه هم به نوعی به سمت تولید انرژی خورشیدی به نیروی برق تشویق شوند.
امروز سیستم مدیریت انرژی سازمان ما ممیزی می‌شود و در صورت موفقیت در این ممیزی، گواهینامه ی آن را هم دریافت می‌کنیم اگر چه رویکرد ما در ورود به سیستم های مدیریت کیفیت، دریافت گواهینامه نبوده و نخواهد بود؛ و امید داریمد ر عمل در مسیری قدم برداریم که روح مدیریت انرژی را در تمامی ساختار سازمان داشته باشیم.
در حال حاضر فضای عمومی کشور به سمت و سویی می‌رود که هر روز اهمیت مدیریت انرژی بیشتر می‌شود؛ کاری که ما انجام میدهیم در همین مسیر فکری است؛ اگر چه سعی کرده ایم یک گام هم از این روند جلوتر باشیم.