پیش بینی استقبال از تامین مالی پتروشیمی‌ها با ابزارهای نوین مالی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

پیش بینی استقبال از تامین مالی پتروشیمی‌ها با ابزارهای نوین مالی

استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند صکوک می تواند درسال آینده بخشی از نیازهای صنعت پتروشیمی به منابع مالی را تامین کند.

پیش بینی استقبال از تامین مالی پتروشیمی‌ها با ابزارهای نوین مالی

محمد سلیمانی عضو گروه بازارهای مالی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تاثیر به‌کار‌گیری ابزار های نوین بازار سرمایه در تکمیل طرح های در حال ساخت و یا نیمه تمام پتروشیمی، گفت: تنوع اوراق همانند صکوک موجب کارآمدی آن در تامین مالی پروژه های مختلف شده است،از‌این‌رو طرح‌های موجود در صنعت پتروشیمی می‌تواند به عنوان صنعتی فراگیر و پر سود مورد استقبال مشارکت کنندگان قرار گیرد. وی ادامه داد: اوراق صکوک مختلفی در مراوده های تجاری تعریف می‌شود که صکوک اجاره در طرح های مذکور بسیار متداول و مناسب است و تجربه سال های اخیر نشان داده که این روش تامین مالی نتایج مطلوب در صنایع مختلف را رقم زده است. سلیمانی تشریح کرد: در اوراق بهادار اجاره، شخص به طور مشاع، مالک بخشی از دارایی و یا طرح به‌خصوصی می شود. به طوری که با وثیقه قرار دادن دارایی مشخصی و یا سهام مجموعه، مبلغی را جهت رفع نیازهای نقدینگی خود کسب می‌کند. کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: پتروشیمی ها یک جریان پایدار محسوب می‌شوند که توانایی تولید کالا دارند؛ بنابراین می‌توان افزون بر نقش آفرینی در تامین مالی طرح ها از صکوکی که برای پیش فروش کالا ها رواج دارد در پیش برد تامین مالی این صنعت بهره برد. وی ادامه داد: اکنون دراوراق ریالی و ارزی ظرفیت بسیاری وجود دارد که با انتشار این اوراق، منابع به خوبی هدایت می‌شود. در واقع هدایت صحیح مسیر نقدینگی، شکوفایی اقتصادی را در پی دارد. سلیمانی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد که دولت توانسته سفته بازی در فروش محصولات پتروشیمی را تا حد زیادی مهار کند و آرامش را به بازار برگرداند و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مسائل سازنده دیگری در مجموعه بازار شود. کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که حجم ارزهای حبس شده خانگی بسیار زیاد است و پتروشیمی ها به عنوان صنعتی موفق توانایی بهره‌مندی از این منابع را دارند، افزود: دولت باید از انتشار اوراق بهادار مجموعه‌های پرسودده همانند پتروشیمی ها حمایت کند چراکه این امر موجب اعتماد دو سویه ملت و دولت شده که این موضوع سبب خروج ارزهای خانگی به بازار و به‌کارگیری صحیح آنها می‌شود. سلیمانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه ویژگی هایی به جذابیت وراق بهادار برای مردم می‌افزاید؟ گفت: دولت ضمن اینکه با حمایت و ارائه ضمانت نامه‌های معتبر گام موثری در جلب اعتماد مردم ایفا می‌کند، می‌تواند از شیوه های دیگری همچون جذب منابع و ارائه سود به نرخ ارزهای خارجی همانند یورو روی بیاورد. کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: ارائه ضمانت نامه از جانب نهاد‌هایی همچون وزارت نفت و یا دیگر مراکز وابسته به دولت که توان پرداخت و جبران خسارت های احتمالی را دارند، می تواند منجر به جلب اعتماد سرمایه گذاران شود و از طرفی جلب منابع ارزی سرمایه گذاران و در قبال آن پرداخت سود ارزی به آنها منجر به جذب منابع خارجی و وسعت طرح های تدوینی می‌شود. سلیمانی یادآور شد: بخش عمده ای از مجموعه‌های پتروشیمی خصوصی هستند. تجربه اقتصاد کشور ثابت کرده است که مجموعه های خصوصی دارای مدیریت شایسته هستند که بیشترین سود را از منابع موجود حاصل می‌کنند. این موضوع اگر با ضمانت دولت همراه شود، می‌تواند بسیار قدرتمند در اقتصاد داخلی و بین المللی ظهور پیدا کند