حل مشکلات خانواده های صنعت پتروشیمی راهبردی مشخص در حوزه مسئولیت های اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

حل مشکلات خانواده های صنعت پتروشیمی راهبردی مشخص در حوزه مسئولیت های اجتماعی است

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: با تبیین راهبردی مشخص در زمینه مسئولیت های اجتماعی حل مشکلات خانواده های همکاران صنعت پتروشیمی در اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد.

حل مشکلات خانواده های صنعت پتروشیمی راهبردی مشخص در حوزه مسئولیت های اجتماعی است

بهزاد محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عصر روز گذشته (سه شنبه 25 دی ماه) در سفری دو روزه به منطقه عسلویه، ضمن بازدید از شهرک پردیس جم با مسائل و مشکلات این شهرک و ساکنین آن آشنا شد و تاکید کرد تا مسئولین مرتبط درNPC به طور جدی درگیر حل مشکلات شوند. وی درحاشیه این بازدید گفت: به عنوان نماینده حاکمیت باید از تمام اختیارات و توان مدیریتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جهت تقویت زیر ساخت ها در این شهرک استفاده کرد. رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر مسئولیت ها و تعهد ات اجتماعی شرکت های پتروشیمی در این شهرک، افزود: به عنوان مدیران و تصمیم گیران در صنعت پتروشیمی باید نسبت به مسئولیت ها یمان دراین منطقه ، متعهدانه رفتار کینم و هر کجا که تصمیم های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حل مشکلات و مسائل تاثیر گذار باشد، به طور جدی ورود خواهیم کرد. بهزاد محمدی گفت: در هیاهوی تولید و نقش پتروشیمی ها در اقتصاد کلان کشور، توجه به مسائل و مسئولیت های اجتماعی به ویژه در آن جایی که پای کیان خانواده مطرح است، مسئولیت ها و وظایف ما سنگین تر می شود. وی با تاکید بر اقدامات عملیاتی تر درزمینه مسئولیت های اجتماعی، خاطر نشان کرد: به همکارانم در شرکت ملی صنایع پتروشیمی توصیه اکید دارم که به طور جدی درگیر حل مسائل و مشکلات خانواده ها و ساکنین شهرک پردیس جم شوند. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره بر مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اراضی شهرک پردیس جم، خاطر نشان کرد: ما به دنبال تقویت و تثبیت مالکیت خود در این منطقه نیستیم، بلکه به طور جدی از این مالکیت در جهت تسهیل و ایجاد امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی و غیره استفاده خواهیم کرد. بهزاد محمدی با بیان این که نباید به موضوعات مربوط به مسئولیت های اجتماعی به شکل اقتصادی نگاه کرد، افزود: با تصمیم و اقدام سریع در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در آینده نزدیک شاهد تحولات مطلوب در این منطقه خواهیم بود.