آمادگی NPC برای رفع برخی چالش ها در مسیر ساخت طرح های پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱

آمادگی NPC برای رفع برخی چالش ها در مسیر ساخت طرح های پتروشیمی

مدیرطرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: باید با بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود تلاش کرد عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی شتاب بیشتری بگیرند.

آمادگی NPC برای رفع برخی چالش ها در مسیر ساخت طرح های پتروشیمی

مدیرطرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید برلزوم مشارکت تمام بخش های فعال در صنعت پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش و تحقق اقتصاد مقاومتی گفت : باید با عزمی ملی در راه کاهش خام فروشی و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا پیش برویم و در این مسیرتکمیل طرح های در حال ساخت و یا نیمه تمام باید شتاب بگیرد . وی با بیان این که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد مهم امروز مورد توجه تمام مسئولان است و در این راستا باید با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به دنبال تسهیل زمینه برای رونق بخشی به صادرات محصولات نهایی بود گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی آماده هرگونه حمایت از طرح های توسعه ای است . وی با تاکید براین که صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر از مهم‌ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع بیشتر در محصولات و ارتقاء ارزش سبد محصولات پتروشیمی با مشارکت هلدینگ ها و شرکت های فعال در این صنعت ارزش آفرین است. عضوهیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی جذب سرمایه های داخلی و خارجی را امری ضروری برای توسعه پتروشیمی خواند و افزود: این صنعت نیازمند جذب سرمایه گذاری های جدید است و حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت نظام بانکی همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی موجود در بازارسرمایه می تواند منجر به تامین مالی طرح ها شود. وی با بیان این که تکمیل زنجیره ارزش یکی از شروط تخصیص خوراک به طرح های پتروشیمی است، گفت: تولید محصولات نهایی با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر باید به عنوان یک راهبرد از سوی طرح ها و مجتمع های پتروشیمی مورد توجه قرار بگیرد تا همگام با دیگر صنایع کشور، صنعت پتروشیمی بتواند مشارکت بیشتری در پویایی اقتصادی کشور ایفا کند.