دولت باید ریل گذاری صنایع پایه را به سمت صنایع پایین دست هدایت کند
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۶

دولت باید ریل گذاری صنایع پایه را به سمت صنایع پایین دست هدایت کند

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: حمایت از صنایع پایین دست پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر و حضور پررنگ بخش خصوصی یک ضرورت است.

دولت باید ریل گذاری صنایع پایه را به سمت صنایع پایین دست هدایت کند

فرهاد فزونی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید از سمت اقتصاد متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و سایر ذخایر زیرزمینی به سمت ایجاد صنایع پایین دستی حرکت کرد گفت:تردیدی نیست که بهترین مسیر توسعه صنایع پایین دستی منابع زیرزمینی که در راس آنها نفت و گاز قرار دارد، صنعت پتروشیمی است که در سرمایه گذاری مربوطه دوره گذار از اتکای به منابع قرار می گیرد و با ارزش افزوده ای که ایجاد می کند، می تواند در اقتصاد متکی بر نوآوری نقش مهمی را ایفا کند. فزونی افزود: امروز پتروشیمی به محور صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شده و با این وجود حمایت از صنایع پایین دستی پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر و حضور پررنگ بخش خصوصی یک ضرورت است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: در عرصه تولید مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش افزوده بالامی توان با توسعه نظام‌مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارک‌های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان با رویکرد نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغل های پایدار را رقم زد و از سوی دیگر با مدیریت روزآمد و بهره ور کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را رقم زد و از این رهگذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان محصولات پایین دستی پتروشیمی در جهان تبدیل شد. فزونی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: دولت باید ریل گذاری خود را در بخش صنایع پایه به سمت صنایع پایین دست هدایت کند و امتیازهایی را که تاکنون بیشتر متوجه واحدهای پایه پتروشیمی کرده بود، به سرمایه گذاران پایین دستی اختصاص دهد. وی ادامه داد: اگر بتوانیم با برنامه ریزی‌های منسجم صنایع پایین دستی پتروشیمی را توسعه دهیم، صادرات محصولات پایه و پایین دستی پتروشیمی از کشور در افق چشم انداز می تواند معادل نفت خام باشد و اتکا به نفت خام کاهش یابد.