رشد 22 برابری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از ابتدای انقلاب تاکنون
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

رشد 22 برابری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از ابتدای انقلاب تاکنون

ظرفیت تولید محصولات مختلف پتروشیمی در سال 57 حدود 3 میلیون تن بود و درپایان سال جاری این رقم به 65.8 میلیون تن خواهد رسیدکه نشان از رشد حدود 22 برابری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی است.

رشد 22 برابری ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از ابتدای انقلاب تاکنون

صنعت پتروشیمی ایران با وجود چالش های مختلف در مسیر توسعه خود همچنان روند توسعه خود را با شتاب طی می کند و با وجود زیر ساخت های مناسب در کشورمان این صنعت می تواند به یکی ازسودآورترین صنایع ایران بدل شود و برای رسیدن به هدف های پیش بینی شده ، افزون بر سرمایه گذاری های جدید و تکمیل پروژه های در دست ساخت باید از خام فروشی پرهیز و سبد کالاهای صادراتی پتروشیمی را با هدف توسعه صادرات متنوع کرد. بر این اساس ظرفیت تولید محصولات مختلف پتروشیمی در سال 1357 حدود 3 میلیون تن بود که بر آورد می شوددر پایان سال جاری این رقم به 65.8 میلیون رسیده و نیز در همین زمان 6 مجتمع تولیدی فعال صنعت پتروشیمی در سال پیروزی انقلاب اسلامی بوده است که این تعداد به 54 مجتمع درپایان سال 1397خواهد رسید. درسال 1357 تولید محصولات پتروشیمی کشورمان روی عدد 17 نوع محصول ایستاده بود که اکنون با توجه به روند رو به رشد این صنعت پیشرو تا پایان سال شاهد تولید 121 نوع انواع محصولات پتروشیمی در این صنعت هستیم. گفتنی است که تولید محصولات پتروشیمی در سال57 بیش از 1.6 میلیون تن بود که این رقم بر اساس پیش بینی ها تا پایان امسال به 55میلیون تن خواهد رسید. براین اساس میزان صادرات در سال 57 ، معادل 6/ 0 میلیون تن بود که برآورد می گردد این رقم به 21.67 میلیون تن تا پایان سال جاری برسد. همچنین در سال پیروزی انقلاب اسلامی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی 0/05میلیارد دلاربوده است که تا پایان امسال به 12.76میلیارد دلار خواهد رسید. گفتنی است در حال حاضر رویکرد صنعت پتروشیمی به توسعه تکمیل زنجیره ارزش با استفاده از دانش فنی و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی و تکیه بر توانمندی های شرکت های داخلی با توجه به خوراک در دسترس (گاز طبیعی) است.