رشد و توسعه صادرات غیرنفتی در گرو حمایت از صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

رشد و توسعه صادرات غیرنفتی در گرو حمایت از صنعت پتروشیمی

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: حمایت از صنعت پتروشیمی رشد و توسعه صادرات غیر نفتی را رقم خواهد زد.

رشد و توسعه صادرات غیرنفتی در گرو حمایت از صنعت پتروشیمی

مجید محمدپور، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به این که باید به سمت جایگزینی درآمدهای غیرنفتی به جای درآمدهای نفتی پیش برویم، گفت: به نظر می‌رسد جایگزینی صادرات غیرنفتی به منظور افزایش درآمدهای ارزی دولت باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار بگیرد، که یکی از این درآمدها صادرات محصولات پتروشیمی است.
وی افزود: تجربه مواجه شدن با تحریم‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که باید به صادرات غیر نفتی و فاصله گرفتن از خام فروشی توجه ویژه ای داشت وبدون تردید در این راستا پتروشیمی‌ها منابع خوبی برای ارزآوری محسوب می‌شوند.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: راه نجات اقتصاد کشور میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف است و مشارکت بخش خصوصی در عرصه های مختلف می تواند مسیر توسعه کشور را هموار کند.
محمد پور عنوان کرد: هرچقدر به بخش خصوصی با رعایت نظارت‌های دقیق و اصولی و بدون ایجاد مانع در انجام فعالیت‌هایشان میدان داده شود، سبب خواهد شد کاستی‌های گذشته جبران شود.