تحکیم جایگاه حاکمیتی HSE در صنعت پتروشیمی
۱۳۹۷/۱۲/۱۹

داوود عمادی سرپرست مدیریتHSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز یکشنبه(19 اسفند ماه) در آیین معارفه خود اظهار کرد: نگاه مدیران عالی وزارت نفت و شرکت های تابعه به مجموعه واحد های HSE فعال در صنعت پتروشیمی نگاهی همراه با احترام است و با توجه به فعالیت های انجام شده در سال های اخیر زمینه رشد، توسعه و تعالی HSE مهیا است.
وی با تاکید بر این که با همکاری و تعامل با مدیریت های مختلف به دنبال تحکیم جایگاهHSE در صنعت پتروشیمی هستیم گفت: باید قوانین و دستورالعمل های تدوین شده را با جدیت در تمامی سطوح صنعت اجرایی کنیم.
سرپرست مدیریتHSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: ارزیابی بازدید و نظارت ها باید تقویت شود و خوشبختانه با توجه به این که نقش و جایگاه حاکمیتی HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 89 مصوب شده است ما یک گام جلوتر هستیم و اکنون در گام نخست باید الزام های نقش حاکمیتی را تعریف کنیم.
عمادی به ضرورت توجه بحث HSE و پدافند غیر عامل در مناطق عسلویه و ماهشهر به دلیل تاثیر پذیری شرکت ها از یکدیگر اشاره کرد و گفت: مدیریت در شرایط اضطراری دارای اهمیت ویژه ای در این مناطق است.
سرپرست مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اجرای طرح صلاحیت حرفه ای باید در صنعت پتروشیمی اجرا شود و افرادی که دارای صلاحیت های حرفه ای لازم هستند در بخش های مختلف فعالیت کنند.