تحکیم جایگاه حاکمیتی HSE در صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

تحکیم جایگاه حاکمیتی HSE در صنعت پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با جدیت نظارت بر رعایت قوانین و دستور العمل های HSE را به عنوان نماینده حاکمیت مورد توجه قرار می دهد.

تحکیم جایگاه حاکمیتی HSE در صنعت پتروشیمی

داوود عمادی سرپرست مدیریتHSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز یکشنبه(19 اسفند ماه) در آیین معارفه خود اظهار کرد: نگاه مدیران عالی وزارت نفت و شرکت های تابعه به مجموعه واحد های HSE فعال در صنعت پتروشیمی نگاهی همراه با احترام است و با توجه به فعالیت های انجام شده در سال های اخیر زمینه رشد، توسعه و تعالی HSE مهیا است.
وی با تاکید بر این که با همکاری و تعامل با مدیریت های مختلف به دنبال تحکیم جایگاهHSE در صنعت پتروشیمی هستیم گفت: باید قوانین و دستورالعمل های تدوین شده را با جدیت در تمامی سطوح صنعت اجرایی کنیم.
سرپرست مدیریتHSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: ارزیابی بازدید و نظارت ها باید تقویت شود و خوشبختانه با توجه به این که نقش و جایگاه حاکمیتی HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 89 مصوب شده است ما یک گام جلوتر هستیم و اکنون در گام نخست باید الزام های نقش حاکمیتی را تعریف کنیم.
عمادی به ضرورت توجه بحث HSE و پدافند غیر عامل در مناطق عسلویه و ماهشهر به دلیل تاثیر پذیری شرکت ها از یکدیگر اشاره کرد و گفت: مدیریت در شرایط اضطراری دارای اهمیت ویژه ای در این مناطق است.
سرپرست مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اجرای طرح صلاحیت حرفه ای باید در صنعت پتروشیمی اجرا شود و افرادی که دارای صلاحیت های حرفه ای لازم هستند در بخش های مختلف فعالیت کنند.