ضرورت هدفگذاری برای تکمیل زنجیره محصولات پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

ضرورت هدفگذاری برای تکمیل زنجیره محصولات پتروشیمی

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل فرآورده‌ها به کالاهای نهایی در صنعت پتروشیمی گامی در مسیر خودکفایی و اشتغال آفرینی در کشور است.

ضرورت هدفگذاری برای تکمیل زنجیره محصولات پتروشیمی

مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بهره‌برداری از طرح‌های مهم پتروشیمی باعث اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور است، گفت: به اعتقاد بنده اجرای طرح‌های پتروشیمی و یا توسعه هرچه بیشتر این صنعت، گامی در مسیر اشتغال‌آفرینی برای جوانان، خودکفایی، اقتصاد مقاومتی و ارزآوری بیشتر برای کشور محسوب می‌شود.
وی گفت: توسعه صنعت پتروشیمی می‌تواند همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی منجر به کاهش خام فروشی شود که پیامد آن گام برداشتن در راه تحقق اقتصاد مقاومتی است، توسعه صنایع ایجادکننده ارزش افزوده مانند پتروشیمی در چارچوب مشخص، ضمن آنکه از صادرات مواد خام در کشور می‌کاهد عواید بیشتری نصیب کشور می‌کند و سبب ایجاد اشتغال نیز می شود.
پورقاضی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی ایران باوجود محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی پیشرفت قابل قبولی داشته است، تصریح کرد: بدون تردید حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی در همه ابعاد و بخش‌های کشور یک اولویت است، بنابراین بخش‌های که مزیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند برای تحقق این موضوع اولویت دارند.
وی اضافه کرد: هرچه بتوانیم فرآورده‌ها را به کالای نهایی تبدیل کرده و ارزش افزوده بیشتری برای کشور خلق کنیم به نفع اقتصاد کشور عمل کرده‌ایم. این عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: پتروشیمی امروز یک صنعت مهم و تاثیر گذاردر برابرخام فروشی است، ایران در حوزه پتروشیمی طی سال‌های اخیر موفقیت‌های خوبی کسب کرده است، این صنعت در سال 98 نیز بدون تردید موفقیت‌های خوبی کسب خواهد کرد.