تداوم خدمات پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا عادی شدن شرایط جوی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۹

تداوم خدمات پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا عادی شدن شرایط جوی

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: پتروشیمی های واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با جدیت در حال کمک به مناطق سیل زده هستند.

تداوم خدمات پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا عادی شدن شرایط جوی

امیدشهیدی نیا مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مورد نحوه همکاری این سازمان در رابطه با سیل اخیر گفت: خوشبختانه مشکل خاصی در منطقه وجود ندارد و منطقه ویژه به عنوان یک واحد معین در سطح استان نقش پشتیبانی و تدارکات را بر عهده دارد و ماشین آلات و نیازهای دیگر استان مرتبط با بحران سیل را تامین می کند. همه شرکتهای منطقه در این زمینه حمایت می کنند و در قالب یک مجموعه متمرکز یاری می دهیم.
وی در مورد اقدامات صورت گرفته در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای مقابله با سیل افزود: بخشی از مدیریت بحران پشتیبانی است که در حال حاضر این پشتیبانی در حال تمرین است و در نظر داریم که اتفاقی برای استمرار تولید نیفتد. چون آب و گاز از منابع بیرونی تامین می‌شود و می تواند تحت تاثیر مشکلات سیل قرار گیرد اما تلاش داریم تا با پشتیبانی های لازم و رصد مداوم، تامین منابع دچار مشکل نشود. دو جلسه با ستاد بحران داشتیم و تصمیمات لازم گرفته شده است و بر اساس این تصمیمات، بیشتر فعالیت های ما در حوزه پشتیبانی خواهد بود و برای مقابله با هر اتفاقی آمادگی کامل داریم.
فرمانده ارشد HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه در مورد برنامه‌های برگزار شده مرتبط با HSE در سال گذشته گفت: فعالیت هایی در این حوزه وتقویت توانمند سازی ستاد بحران انجام شد که معطوف به تشکیل ستاد مدیریت حوادث زیر مجموعه مدیریت بحران شد و در سطح تمام شرکتها، مدیران صحنه مشخص و تیم ICS تشکیل شد. همچنین یک مانور سراسری نیز در انتهای سال برگزار شد. قصد داریم این تشکل را در سال جاری دنبال و تقویت کنیم و بر اساس آسیب پذیری های متصور در رابطه با تهدیدات منطقه تمرینات متمرکز انجام شود و واحد‌های عملیاتی به عنوان پیشگامان مواجه با حوادث توانمند شوند.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افزود: مانور مقابله با نشت مواد شیمیایی به عنوان اصلی ترین دغدغه شهرستان و سه حادثه دیگر مانند حادثه تروریستی بطور همزمان در مانور برگزار شد. همچنین بسیج عمومی و اقدامات لازم برای جداسازی مجموعه ها در مانور مقابله با نشت مواد شیمیایی تمرین شد و در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد و بر اساس این تمرینات، روی آسیب پذیری منطقه مانور سراسری مجدد طراحی خواهیم کرد.