تداوم خدمات پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا عادی شدن شرایط جوی
۱۳۹۸/۱/۱۹

امیدشهیدی نیا مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مورد نحوه همکاری این سازمان در رابطه با سیل اخیر گفت: خوشبختانه مشکل خاصی در منطقه وجود ندارد و منطقه ویژه به عنوان یک واحد معین در سطح استان نقش پشتیبانی و تدارکات را بر عهده دارد و ماشین آلات و نیازهای دیگر استان مرتبط با بحران سیل را تامین می کند. همه شرکتهای منطقه در این زمینه حمایت می کنند و در قالب یک مجموعه متمرکز یاری می دهیم.
وی در مورد اقدامات صورت گرفته در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای مقابله با سیل افزود: بخشی از مدیریت بحران پشتیبانی است که در حال حاضر این پشتیبانی در حال تمرین است و در نظر داریم که اتفاقی برای استمرار تولید نیفتد. چون آب و گاز از منابع بیرونی تامین می‌شود و می تواند تحت تاثیر مشکلات سیل قرار گیرد اما تلاش داریم تا با پشتیبانی های لازم و رصد مداوم، تامین منابع دچار مشکل نشود. دو جلسه با ستاد بحران داشتیم و تصمیمات لازم گرفته شده است و بر اساس این تصمیمات، بیشتر فعالیت های ما در حوزه پشتیبانی خواهد بود و برای مقابله با هر اتفاقی آمادگی کامل داریم.
فرمانده ارشد HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه در مورد برنامه‌های برگزار شده مرتبط با HSE در سال گذشته گفت: فعالیت هایی در این حوزه وتقویت توانمند سازی ستاد بحران انجام شد که معطوف به تشکیل ستاد مدیریت حوادث زیر مجموعه مدیریت بحران شد و در سطح تمام شرکتها، مدیران صحنه مشخص و تیم ICS تشکیل شد. همچنین یک مانور سراسری نیز در انتهای سال برگزار شد. قصد داریم این تشکل را در سال جاری دنبال و تقویت کنیم و بر اساس آسیب پذیری های متصور در رابطه با تهدیدات منطقه تمرینات متمرکز انجام شود و واحد‌های عملیاتی به عنوان پیشگامان مواجه با حوادث توانمند شوند.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افزود: مانور مقابله با نشت مواد شیمیایی به عنوان اصلی ترین دغدغه شهرستان و سه حادثه دیگر مانند حادثه تروریستی بطور همزمان در مانور برگزار شد. همچنین بسیج عمومی و اقدامات لازم برای جداسازی مجموعه ها در مانور مقابله با نشت مواد شیمیایی تمرین شد و در سال جاری نیز پیگیری خواهد شد و بر اساس این تمرینات، روی آسیب پذیری منطقه مانور سراسری مجدد طراحی خواهیم کرد.