کاهش چشمگیر حجم تولید صنایع شیمیایی اروپا در سال 2018
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۶

کاهش چشمگیر حجم تولید صنایع شیمیایی اروپا در سال 2018

حجم تولید صنایع شیمایی قاره سبز در نیمه دوم سال 2018 میلادی با شیب چشمگیری کاهش یافت.

کاهش چشمگیر حجم تولید صنایع شیمیایی اروپا در سال 2018

به نقل از پایگاه اینترنتی آی سی آی اس (ICIS)، بر اساس تازه ترین گزارش شورای صنایع شیمیایی اروپا (Cefic)، حجم تولیدات صنایع شیمیایی قاره سبز در نیمه دوم سال 2018 میلادی با شیب چشمگیری کاهش یافت. این رقم در سه ماهه سوم و چهارم به ترتیب 1.2 و 3.5 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن افت داشت.
فدراسیون تجارت صنایع شیمیایی اروپا در گزارش ماهانه خود درباره روند بازار محصولات صنایع شیمیایی اعلام کرد: حجم تولیدات صنایع شیمیایی با کند شدن آهنگ رشد اقتصاد جهانی همچنان روندی کاهشی را دنبال می کند.
داده های منتشر شده نشان می دهد که حجم تولیدات صنایع شیمیایی اروپا در تمام مدت پارسال 0.7 درصد در مقایسه با سال 2017 میلادی پایین تر بود.
اگر چه قیمت های تولیدکنندگان در سال 2018 میلادی 3.7 درصد بالاتر از سال پیش از آن بوده است. همین موضوع به رشد رقم فروش کل پارسال شامل فروش داخلی در اتحادیه اروپا و صادرات انجامید. به این ترتیب صنایع شیمیایی اروپا رشدی 3.3 درصدی، معادل 18 میلیارد و 200 میلیون یورویی را در رقم فروش خود تجربه کرد که در نتیجه آن رقم یادشده در مجموع به 576 میلیارد و 900 میلیون یورو رسید.
داده های سالانه همچنین نشان داد که صادارت پتروشیمی اتحادیه اروپا به ایالات متحده سال گذشته رشدی یک میلیارد و 300 میلیون یورویی داشت. این موضوع کمک کرد صادرات کل صنایع شیمیایی اتحادیه اروپا به آمریکا تا سقف 10.3 درصد رشد یابد و به رقم 31 میلیارد و 800 میلیون یورو بالغ شود.