آتش سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان مهار شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۴

آتش سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان مهار شد

آتش سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان مهار شد

آتش سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان مهار شد

محمدرضا حاجی پور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: آتش سوزی حدود ساعت 14:00 اتفاق افتاد که ماموران آتشنشانی شرکت بهره برداری نفت وگاز، و شهرداری مسجدسلیمان به محل اعزام و آن را در ساعت 14:45 دقیقه مهار کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه کارگران در محل کار بودند هیچگونه تلفاتی به دنبال نداشت.
رییس روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان ادامه داد: دلیل این آتش سوزی اتصال برق بوده است.