سرمایه گذاری های تازه رکن توسعه صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱/۴

سرمایه گذاری های تازه رکن توسعه صنعت پتروشیمی

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی طرح های صنعت پتروشیمی ایران مورد حمایت وزارت نفت قرار خواهند گرفت.

سرمایه گذاری های تازه رکن توسعه صنعت پتروشیمی

به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، محمد حسن پیوندی اظهار کرد: سرمایه گذاران در طرحهای توسعه ای پتروشیمی از مشوقها و حمایتهای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بهره مند می شود.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی که قصد سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت پتروشیمی ایران را داشته باشند، حمایت می کند و آماده هرگونه همکاری و مساعدت با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که صنعت پتروشیمی برای تحقق اهدافش نیازمند حمایت بانک مرکزی و بانکهای داخلی است، گفت: این صنعت برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود به همکاری و مساعدت سیستم بانکی کشور نیاز دارد زیرا بانکهای ایرانی می توانند همکاری بیشتری در تامین مالی طرحهای پتروشیمی داشته باشند.
وی با بیان این که همزمان با توسعه بخش بالادستی صنعت پتروشیمی، در بخش میان دستی و نیز صنایع تکمیلی طرحهای زیادی در کشور وجود دارند، گفت: با تامین مالی و مشارکت فعال بخش خصوصی می توان زمینه را برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالا مهیا کرد.
پیوندی ادامه داد: صنعت پتروشیمی ایران با تکیه بر نیروی انسانی کار آمد و متخصص و سابقه ای ٥٠ ساله اکنون در مسیر رشد و توسعه و به عبارتی در آستانه جهشی دوباره قرار گرفته است و برای رسیدن به هدفهای برنامه ریزی شده در این صنعت می توان ب یکدلی و تعامل به اهداف پیش بینی شده دست یافت.