ارزآوری ۸میلیارد دلاری پتروشیمی در سال گذشته_۳ مجتمع پتروشیمی در سال جاری افتتاح می شود
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۸

ارزآوری ۸میلیارد دلاری پتروشیمی در سال گذشته_۳ مجتمع پتروشیمی در سال جاری افتتاح می شود

بهزاد محمدی گفت: ارزآوری بخش پتروشیمی در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار بوده که در اختیار سامانه نیما قرار گرفته است.

ارزآوری ۸میلیارد دلاری پتروشیمی در سال گذشته_۳ مجتمع پتروشیمی در سال جاری افتتاح می شود

بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به میزان ارزآوری صنایع پتروشیمی در سال 97، گفت: شرکت ملی پتروشیمی در ابتدای سال 97، گزارشی درباره میزان ارزی که این صنایع می تواند برای کشور داشته باشد، به رییس جمهور ارائه داد.
معاون وزیر نفت، با بیان اینکه 3ماه زمان لازم است تا پول مواد پتروشیمی صادراتی به کشور بازگردد، گفت: بالغ بر 93 درصد از ارزهایی که در برنامه سال 97 پیش بینی و به رییس جمهور ارائه شده بود به کشور بازگشته و محقق شده است که مابقی در آمار 3ماه آتی سال ارائه و جبران می شود.
افزایش 45 درصدی ظرفیت صنایع پتروشیمی تا پایان سال 99
وی در ادامه افزود: ارزآوری بخش پتروشیمی در سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار بوده که در اختیار سامانه نیما قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در سال 97 پتروشیمی مرجان مورد بهره برداری قرار گرفت، تاکید کرد: در سال 98، 3 مجتمع پتروشیمی مورد بهره برداری قرار می گیرد و در سال 99 که اوج توسعه صنعت پتروشیمی بوده 15 طرح افتتاح می شود که در مجموع 45 درصد تا پایان سال 99 به ظرفیت این صنعت اضافه می شود.