کاهش سود چهارمین شرکت بزرگ پتروشیمی جهان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۹

کاهش سود چهارمین شرکت بزرگ پتروشیمی جهان

شرکت سابک از کاهش درآمد سه ماهه اول خود در سال 2019 میلادی خبر داد.

کاهش سود چهارمین شرکت بزرگ پتروشیمی جهان

به نقل از پایگاه اینترنتی زاویا ،شرکت صنایع پایه عربستان سعودی، موسوم به سابک، به تازگی از کاهش درآمد سه ماهه اول خود در سال 2019 میلادی خبر داد. سابک به عنوان چهارمین شرکت بزرگ پتروشیمی جهان، در گزارش عملکرد مالی خود اعلام کرد: انتظار می رود عملکرد شرکت در سال 2019 میلادی همراستا با روند حاکم بر صنایع جهانی پتروشیمی باشد.
این شرکت همچنین در گزارش یادشده بیان کرد: بر اساس اعلام بانک جهانی، انتظار می رود آهنگ رشد اقتصاد جهانی کمی کند شود و از رقم بازبینی شده 3 درصد در سال 2018، به حدود 2.9 درصد در سال جاری میلادی برسد.
سود خالص سابک پس از زکات و مالیات در سه ماهه نخست سال 2019 میلادی، به 3 میلیارد و 410 میلیون ریال سعودی (معادل 910 میلیون و 640 هزار دلار) کاهش یافت. این رقم برای مدت مشابه سال 2018، پنج میلیارد و 510 میلیون ریال بود. به این ترتیب کاهشی 38.11 درصدی در سود سه ماهه اول این شرکت ثبت شد. کاهش یادشده یک درصد بیشتر از تخمین موسسه EFG Hermes بود.
بر اساس گزارش عمکرد مالی این شرکت، درآمد خالص سابک در مقایسه با سه ماهه قبل پنج درصد افزایش یافت. این در حالیست که درآمد قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) این شرکت، 10 میلیارد و 150 میلیون ریال سعودی ثبت شد که دو درصد پایین تر از سه ماهه پیشین و 28 درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است. با این همه رقم یاشده 13 درصد از بالاتر از پیش بینی موسسه EFG Hermes بود.