لزوم استفاده از فرصت های جدید سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۰

لزوم استفاده از فرصت های جدید سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: باید از هر فرصتی برای سرمایه گذاری‌های جدید استفاده کنیم و تحقق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی می‌تواند روند توسعه صنعت پتروشیمی را افزایش دهد.

لزوم استفاده از فرصت های جدید سرمایه گذاری برای توسعه صنعت پتروشیمی

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار نیپنا، با تاکید بر این که صنعت پتروشیمی از جمله صنایع اشتغالزا در ایران است که به عنوان تغذیه کننده سایر بخش‌های صنعت می‌تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد کشور نقش اساسی را ایفا کند، گفت: دسترسی به منابع غنی گاز و میعانات گازی، دسترسی به آب‌های بین‌المللی، جمعیت کشور به لحاظ ظرفیت‌های تقاضای داخلی و موقعیت جغرافیایی به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا یی از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد مزیت نسبی صنعت پتروشیمی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان شده است.
همچنین وی افزود: پتروشیمی یکی از مهم ترین صنایع وابسته به نفت است که سهم ارزش افزوده بالایی در اقتصاد کشور دارد، همچنین صنعت پتروشیمی، از جمله صنایع بزرگ و تاثیرگذار بازار سرمایه در ایران است و افزون بر اتسفاده از منابع بانک های داخلی وبخش خصوی باید از ظرفیت های موجوددر بازار سرمایه نیز برای سرمایه گذاری های جدید و تکمیل طرح های در حال ساخت استفاده کرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: با تعامل، همکاری و همدلی می توان به رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کمک کرد و در این راستا ضرورت دارد تا جایگاه این صنعت را برای جهش هرچه بیشتر صادرات و حضور قوی در بازارهای جهانی ارتقا دهیم و در این مسیر بخش خصوصی توانمند ایرانی می تواند نقش آفرین باشد.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر این که در سال رونق تولید باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم، عنوان کرد: حمایت از ساخت داخل باید اولویت صنعت پتروشیمی کشور باشد، مدیران این صنعت تاثیرگذار، باید در خرید تجهیزات دقت و بیشتر قطعه‌های مورد نیاز خود را از سازندگان ایرانی بخرند.