ورود اسکاتلندی ها به صنعت پتروشیمی خاورمیانه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۱

ورود اسکاتلندی ها به صنعت پتروشیمی خاورمیانه

ساخت یک مرکز تحقیقات پتروشیمی در کلاس جهانی درحاشیه جنوبی خلیج فارس از سوی اسکاتلندی ها به زودی آغاز می شود.

ورود اسکاتلندی ها به صنعت پتروشیمی خاورمیانه

به نقل از پایگاه اینترنتی ورلد اویل (worldoil)، شرکت مهندسی وود (Wood) اسکاتلند به تازگی قرادادی را با غول پتروشیمی عربستان سعودی، سابک، برای ارائه خدمات طراحی مهندسی با هدف ساخت یک مرکز تحقیقات پتروشیمی در عربستان امضاء کرد.
بر مبنای این قرارداد، وود متعهد به ارائه خدمات طراحی مهندسی پایه و جزئی (basic and detailed design engineering) برای تاسیسات فناوری محور 65 هزار متر مربعی جدید سابک در منطقه صعنتی جبیل عربستان سعودی در ساحل شرقی این کشور است. گستره خدمات در نظر گرفته شده شامل طراحی مهندسی آزمایشگاه های تحلیلی و مواد (analytical and material labs) برای انجام انواع تست، تعیین خواص، ساختار، تحلیل مواد و زیرساخت های حمایتی شامل یک انبار، کارگاه و ایستگاه فرعی است.
قرارداد یادشده که انتظار می رود به زودی کلید بخورد، به وسیله شعبه این شرکت اسکاتلندی، مستقر در الخبر عربستان اجرایی می شود. این پروژه برگ تایید دیگری بر عملکرد موفقیت آمیز وود در حوزه ارائه و اجرای خدمات مهندسی پایه برای توسعه و ارتقاء تاسیسات فعلی سابک در منطقه خواهد بود.
دیو استوارت، از مقامات ارشد وود، بیان کرد: قرارداد اخیر حاکی از تجربه گسترده ما در طراحی، توسعه و ارائه خدمات مهندسی برای زیرساخت های کلیدی انرژی است و جایگاه ما را به عنوان یکی از شرکای مهندسی پروژه های سابک در خاورمیانه تثبیت می کند.