تحریم صادرات محصولات پتروشیمی کارساز نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۳

تحریم صادرات محصولات پتروشیمی کارساز نخواهد بود

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کشورهای خریدار محصولات پتروشیمی به دلیل نیاز، با سیاست‌های آمریکا همراهی نخواهند کرد، گفت: جایگزین کردن محصولات پتروشیمی ایران به‌راحتی نیست و هر کشوری نمی‌تواند اقدام به تولید این محصولات کند.

تحریم صادرات محصولات پتروشیمی کارساز نخواهد بود

سید محمد اتابک، عضو اتاق بازرگانی تهران درخصوص اینکه آمریکا نمی‌تواند صادرات محصولات پتروشیمی ایران را محدود و تحریم کند، گفت: آمریکا نمی‌تواند کشورهای خریدار محصولات پتروشیمی ایران را وادار به عدم خرید از ایران و از دست دادن منافع ملی‌شان کند، ضمن آنکه جایگزین کردن محصولات پتروشیمی ایران به‌راحتی نیست و هر کشوری نمی‌تواند اقدام به تولید این محصولات کند.
وی با تاکید براینکه نیاز کشورهای مختلف به محصولات پتروشیمی ایران قطعی است و منافع و حیات بسیاری از کشورها وابسته به این مهم است، ادامه داد: راه‌های مختلفی برای فروش محصولات پتروشیمی ایران وجود دارد و قطعا آمریکا در این موضوع نیز شکست خواهد خورد.
اتابک تصریح کرد:می توان فرصت فوق‌العاده‌ای برای صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایجادکرد. اگر بتوان مواد اولیه را به صنایع پایین‌دستی رساند و دراین صورت دیگر تحریم‌های آمریکا کارساز نخواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: بسیاری کشور‌ها به شدت به محصولات پایین‌دستی پتروشیمی ایران نیازمند هستند، بنابراین صادرات این محصولات به این کشور‌هااز دسترس تحریم‌های آمریکا خارج خواهد بود.