تحریم صادرات محصولات پتروشیمی کارساز نخواهد بود
۱۳۹۸/۲/۲۳

سید محمد اتابک، عضو اتاق بازرگانی تهران درخصوص اینکه آمریکا نمی‌تواند صادرات محصولات پتروشیمی ایران را محدود و تحریم کند، گفت: آمریکا نمی‌تواند کشورهای خریدار محصولات پتروشیمی ایران را وادار به عدم خرید از ایران و از دست دادن منافع ملی‌شان کند، ضمن آنکه جایگزین کردن محصولات پتروشیمی ایران به‌راحتی نیست و هر کشوری نمی‌تواند اقدام به تولید این محصولات کند.
وی با تاکید براینکه نیاز کشورهای مختلف به محصولات پتروشیمی ایران قطعی است و منافع و حیات بسیاری از کشورها وابسته به این مهم است، ادامه داد: راه‌های مختلفی برای فروش محصولات پتروشیمی ایران وجود دارد و قطعا آمریکا در این موضوع نیز شکست خواهد خورد.
اتابک تصریح کرد:می توان فرصت فوق‌العاده‌ای برای صنعت پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایجادکرد. اگر بتوان مواد اولیه را به صنایع پایین‌دستی رساند و دراین صورت دیگر تحریم‌های آمریکا کارساز نخواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: بسیاری کشور‌ها به شدت به محصولات پایین‌دستی پتروشیمی ایران نیازمند هستند، بنابراین صادرات این محصولات به این کشور‌هااز دسترس تحریم‌های آمریکا خارج خواهد بود.