شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر تاسیس شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۳

شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر تاسیس شد

در راستای ساماندهی وضعیت خدمات دهی و بهبود خدمات درمانی و استفاده از ظرفیت های بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی صنایع پتروشیمی شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر تأسیس شد.

شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر تاسیس شد

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندر امام مهندس حمیدرضا رستمی مدیرعامل این شرکت پتروشیمی با اعلام این خبر بیان کرد : با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در راستای شناسایی کمبودهای خدمات رسانی در زمینه های مختلف از جمله خدمات امدادی و پزشکی به شرکت های حاضر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و ساکنین شهرستان ماهشهر ، بندرامام خمینی (ره) ، چمران و حومه ، بیمارستان ۲۰۰ تخت خوابی صنایع پتروشیمی جهت ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی و بهبود وضعیت خدمات درمانی و بیمارستانی در اولویت ساماندهی قرار گرفت.
مهندس رستمی در راستای ساماندهی وضعیت نامطلوب و مشکلات موجود گفت : خوشبختانه با همکاری مستمر و بی دریغ شرکت های پتروشیمی حاضر در منطقه ، اقدام به تأسیس شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر شده و یکی از اصلی ترین مأموریت های این شرکت تازه تأسیس ارتقای خدمات بهداری و بهداشت به شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه و ساکنین غیرشرکتی منطقه خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد : شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر با مشارکت و سهامداری کلیه شرکت های پتروشیمی منطقه و با عضویت حقوقی پتروشیمی بندرامام ، پتروشیمی مارون ، پتروشیمی رازی ، پتروشیمی بوعلی سینا و پتروشیمی اروند در هیئت مدیره این شرکت شکل گرفته است.
مدیرعامل پتروشیمی بندرامام تاکید کرد : کلیه نیروهای شاغل در بیمارستان شامل نیروهای رسمی ، مدت معین ، مدت موقت ، و ارکان ثالث (پیمانکاری ها ) بدون هیچ تغییری به فعالیت خود ادامه خواهند داد و همچنین نیروهای رسمی و کارمندان نفتی همچنان در بیمارستان فعال بوده و حقوق و مزایای خود را کما فی السابق از بهداری و بهداشت نفت دریافت خواهند نمود و قرارداد های پیمانکاری به شرکت تازه تاسیس طب صنعت ماهشهر منتقل خواهد شد.
وی در پایان اظهار داشت : منابع مالی شرکت پتروشیمی طب صنعت ماهشهر از طریق شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی تامین می گردد و تمامی تصمیم گیری ها در سطح هیئت مدیره شرکت طب صنعت گرفته خواهد شد تا موفق شویم با مدیریتی واحد و تدوین یک برنامه منظم و از پیش مشخص شده خدمات بهداشتی ، رفاهی و درمانگاهی بیمارستان را توسعه چشمگیری دهیم و طبق همان برنامه مدون زمینه حضور متخصصین مختلف دیگر را بدون محدودیت های دولتی که در گذشته بوده مهیا نمائیم که قطع به یقین با تکیه بر علم ، تخصص و نظم بزودی شاهد رونق بیمارستان و توسعه بهداشت منطقه خواهیم بود و در همین راستا از سوی دیگر خدمات دهی به شهروندان غیرشرکتی نیز در چارچوب مسئولیت های اجتماعی شرکت های پتروشیمی توسعه چشمگیری خواهد یافت.
شایان ذکر است کارکنان رسمی نفت شاغل در شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی مانند گذشته می توانند با در دست داشتن دفترچه های درمانی صنعت نفت از تمامی امکانات و خدمات بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر و نیز دیگر بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش وزارت نفت در سطح کشور استفاده نمایند.