خداحافظی با مشعل‌های نفتی تا سه سال و نیم آینده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

خداحافظی با مشعل‌های نفتی تا سه سال و نیم آینده

قراردادی با شرکت نفت مناطق نفت خیز خبر منعقد شده که بر اساس آن تا سه سال و نیم دیگر، گاز مشعل‌های مستقر در مناطق نفتی کشور به جای سوختن و ایجاد آلودگی، تبدیل به خوراک پتروشیمی می شود.

خداحافظی با مشعل‌های نفتی تا سه سال و نیم آینده

به گزارش شما و اقتصاد: درسال ۹۷ با نظر مهندس زنگنه ،وزیر محترم نفت، هلدینگ خلیج فارس پیشنهاد کرد که اجرای این کار را نیز به هلدینگ خلیج فارس بسپارند یعنی خودمان این گازها را جمع آوری و تفکیک و به عنوان خوراک پتروشیمی ها از آنها استفاده کنیم.
با این کار شرکت ملی نفت و مناطق نفت خیز از چیزی که دارد می سوزد، کسب منفعت می کند و اینها را می فروشد و ازطرف دیگر هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای پتروشیمی خوراک خوبی به دست می آورند.
قرارداد این کار بین هلدینگ خلیج فارس و شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز بسته شده است. از ابتدای سال ۹۸عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
امیدواریم که ظرف سه سال و نیم آینده شاهد باشیم که هیچ مشعلی در مناطق نفت خیز جنوب نباشد.