رزین چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۵

رزین چیست؟

معنی لغوی رزین همان صمغ است و دلیل نامگذاری برخی پلیمرها تحت عنوان رزین، این است که این پلیمرها مایعات غلیظ و ویسکوزی مانند صمغ درختان هستند.

رزین چیست؟

معنی لغوی رزین

معنی لغوی رزین همان صمغ است و دلیل نامگذاری برخی پلیمرها تحت عنوان رزین، این است که این پلیمرها مایعات غلیظ و ویسکوزی مانند صمغ درختان هستند.

رزین‌های ترموست

اکثر این نوع رزین‌ها، پلیمرهای ترموست هستند که به صورت مایع عرضه می‌شوند ولی در نهایت پس از اضافه کردن عامل سخت کننده (هاردنر) به شکل سخت نهایی خود در‌می‌آیند.

انواع رزین ها

به عنوان نمونه‌هایی از این دست رزین‌ها می‌توان از:

رزین‌های آلکیدی 

رزین‌های پلی‌استر غیر اشباع

رزین‌های اپوکسی

رزین فنل فرمالدئید

رزین اوره فرمالدئید

نام برد. علاوه بر کاربرد رزین جهت مواد پلیمری ترموست گاهی اوقات برای نام بردن از برخی ترموپلاستیک‌ها نیز از واژه رزین استفاده می‌شود. به عنوان مثال می‌توان از رزین پلی‌کربنات، پلی متیل متاکریلات و ... نام برد.
در بسیاری از موارد به جای استفاده از واژه پلیمر از واژه رزین استفاده می‌شود بنابراین می‌توان رزین را معادل پلیمر استفاده کرد.