اسمعیل قنبری عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۹

اسمعیل قنبری عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد

وزیر نفت در حکمی اسمعیل قنبری را به‌عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

اسمعیل قنبری عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد

در حکم بیژن زنگنه، وزیرنفت به اسمعیل قنبری آمده است: «با عنایت به تعهد و صلاحیت‌های حرفه‌ای جنابعالی، به استناد ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19 اردیبهشت‌ماه 1391 مجلس شورای اسلامی و مواد (17) و (18) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حسب اختیار تفویضی به اینجانب در جلسه مورخ 19 آبان‌ماه 1397 مجمع عمومی این شرکت، به موجب این حکم برای مدت سه سال به‌عنوان «عضو اصلی هیئت مدیره» شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با دیگر اعضای محترم هیئت مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.»