تکمیل زنجیره ارزش واحد های متانول و آمونیاک با استفاده از فناوری های نوین
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۳۰

تکمیل زنجیره ارزش واحد های متانول و آمونیاک با استفاده از فناوری های نوین

افزایش راندمان و تکمیل زنجیره ارزش در واحد های متانول و آمونیاک با استفاده از روش های نوین و دانش فنی روز جهان و نیز شناسایی تنگناها و چالش ها منجر به تحول در صنعت پتروشیمی خواهد شد.

تکمیل زنجیره ارزش واحد های متانول و آمونیاک با استفاده از فناوری های نوین

احمد رضا اشتری مدیرعامل موسسه متانول و آمونیاک آینده در گفتگو با خبرنگار نیپناگفت: حدود نیم قرن سابقه تولید آمونیاک در ایران وجود دارد و تولید متانول نیز وارد دهه چهارم می شود و در این مدت واحد های متعدد آمونیاک متانول و واحد های مرتبط با آنها با ظرفیت ها و تکنولوژی مختلف طراحی نصب و راه اندازی شده است و طرح های MTO.MTP. GTX نیز در دست مطالعه و یا ساخت است.
اشتری با بیان این که با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و نیز شرکت های دانش بنیان همکاری های خوبی را در بخش های مختلف آغاز کرده ایم افزود: امید است بتوانیم با توجه به وجود نیروهای متخصص و کارآمد و نیز پژوهشگران توانای ایرانی تحولی مثبت درطرح ها و مجتمع های آمونیاک و متانول ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به موارد یاد شده به منظور جمع آوری اطلاعات و تجربیات در زمینه های طرح ،اجرا ، راه اندازی و نگهداری این واحد ها و با هدف بهینه سازی طرح های جدید و تیز تکمیل زنجیره موسسه متانول و آمونیاک آینده از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و تلاش داریم تا با آسیب شناسی و رفع برخی از تنگناها، دانش روز جهان و فناوری های نوین را در طرح های جدید متانول و آمونیاک نهادینه کنیم.
مدیرعامل موسسه متانول و آمونیاک آینده با اشاره به همکاری و مذاکره با چند طرح و مجتمع پتروشیمی ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید و بهینه سازی درمجتمع های متانول و یا آمونیاک با استفاده از ظرفیت های موجود در کشورامکان پذیر است و هرچند که برخی واحد ها قدیمی هستند اما با استفاده ازروش های مختلف می توان افزایش راندمان و نیز تولید را محقق کرد و با توسعه واحد های میان دستی و پایین دستی ارزش افزوده بیشتری را رقم زد.
وی در ادامه گفت: درروزهای پایانی خرداد ماه همایشی را درزمینه متانول و زنجیره ارزش با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، پتروشیمی شیراز و همچنین دانشگاه شیراز با حضور پیشکسوتان، مدیران و فعالان صنعت پتروشیمی کشورمان برگزار خواهیم کرد.