رشد صادارت با ایجاد تنوع در تولید محصولات پتروشیمی
۱۳۹۸/۳/۱۲

علی ادیانی راد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر نقش مهم صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور گفت: صنعت پتروشیمی ایران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و کارآمد در مسیر رشد و پویایی قرار گرفته است و فشارهای خارجی نمی تواند روند توسعه را متوقف کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ادامه و افزایش تحریم‌های ترامپ نشان از قدرتمندی و بزرگی کشور ایران است، بنابراین رئیس‌ جمهوری آمریکا با وجود داشتن مشاوران و کارشناسان مختلف اقتصادی نتواست درک و تسلط درستی نسبت به اقتصاد ایران پیدا کند.
ادیانی راد افزود: مسئولان امکان تحریم احتمالی پتروشیمی را توسط آمریکا پیش‌بینی کرده اند و رصدهای لازم صورت گرفته است به همین دلیل با وجود ایجاد برخی محدودیت ها باید بر این نکته تاکید کرد که تدابیر لازم نیز از سوی مسئولان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست های آمریکا در مقابل ایران راه به جایی نخواهد برد و تحریم ها در هر بخشی به ویژه حوزه پتروشیمی نیز امکان پذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند صادرات محصولات پتروشیمی ایران را محدود کند.