مشارکت پتروناس در بازیافت پلاستیک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۱

مشارکت پتروناس در بازیافت پلاستیک

شاخه پتروشیمی گروه انرژی پتروناس مالزی، به تازگی یک تفاهم نامه همکاری را با شرکت پلاستیک انرژی (Plastic Energy) برای همکاری در حوزه بازیافت ضایعات پلاستیکی امضاء کرد.

مشارکت پتروناس در بازیافت پلاستیک

 گروه پتروناس کمیکالز (PCG)، شاخه پتروشیمی گروه انرژی پتروناس مالزی، به تازگی یک تفاهم نامه همکاری (MoU) را با شرکت پلاستیک انرژی (Plastic Energy) برای همکاری در حوزه بازیافت ضایعات پلاستیکی امضاء کرد.
پلاستیک انرژی از پیشگامان توسعه ماشین آلات بازیافت ترمومکانیکی پلاستیک (thermochemical plastics recycler) به شمار می رود.
طبق این گزارش به عنوان بخشی از این توافقنامه، دو شرکت یک مطالعه امکان سنجی را با هدف ایجاد تاسیساتی برای تبدیل ضایعات پلاستیکی به یک محصول نفتی هیدروکربوری (hydrocarbon oil product)، موسوم به تک-اویل (Tacoil)، راه اندازی می کنند. فرآیند اختصاصی و دارای پتنت بازیافت شیمیایی (chemical recycling) شرکت پلاستیک انرژی برای این منظور به کار گرفته می شود.
پلاستیک انرژی که دفتر مرکزی آن در لندن واقع می باشد، در حال حاضر دو مجتمع تولید در آلمریا و سویا اسپانیا دراختیار دارد. این شرکت توانسته است یک فرآیند ترمومکانیکی فناورانه را برای تبدیل پلاستیک های غیر قابل استفاده و سخت بازیافت شونده به تک-اویل توسعه دهد.
تک-اویل به عنوان خوراک برای تولید پلاستیک های بازیافتی شبه-نو (virgin-like recycled plastics) طی فرآیند موسوم به closed-loop Plastic2Plastic یا سوخت کم کربن جایگزین (alternative low-carbon fuel) طی فرآیند open-loop Plastic2Oil قابل استفاده است.
این همکاری گروه پتروناس کمیکالز را قادر می سازد تا تک-اویل بدست آمده از فرآیند شرکت پلاستیک انرژی را برای تولید پلیمر در مجموعه پتروشیمی یکپارچه پنگرانگ ( Pengerang) خود در جنوب مالزی استفاده کند.