تقاضا برای بایوپلاستیک ها افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۲

تقاضا برای بایوپلاستیک ها افزایش یافت

همزمان با افزایش توجه به محیط زیست و توسعه پایا از سوی تولیدکنندگان محصولات بسته بندی، تقاضا برای بایوپلاستیک ها افزایش یافته است.

تقاضا برای بایوپلاستیک ها افزایش یافت

بر اساس تازه ترین گزارش پژوهشکده اسمیترز پایرا (Smithers Pira)، تحت عنوان ʼʼآینده بازار بایوپلاستیک ها برای مصارف بسته بندی تا سال 2024 میلادیʻʻ، پیش بینی می شود بازار جهانی این محصولات برای کاربردهای بسته بندی، ظرف سال های آتی، با نرخ چشمگیری توسعه یابد.
انتظار می رود این بخش در سال های پیش رو نرخ رشد متوسط سالانه 16.2 درصد را تجربه کند و ارزش بازار آن با افزایش بیش از دو برابری تا سال 2024 میلادی، از رقم چهار میلیارد و 400 میلیون دلار فعلی در سال 2019 به هشت میلیارد و 800 میلیون دلار بالغ شود.
طبق این گزارش، تقاضا از سوی بازارهای جهانی محصولات بسته بندی به طور پیوسته در حال افزایش است و پیش بینی ها نشان می دهد که تمامی مناطق ظرف پنج سال آینده تا سال 2024 میلادی، رشدی دو رقمی را شاهد باشند.
فاکتورهایی مانند روند نه چندان امید بخش بازیافت جهانی پلاستیک، ایجاد ضرورت حرکت به سوی راه حل های سازگار با محیط زیست و از طرفی رونق تولید پلیمرهای بدست آمده از مواد خام طبیعی مانند سلولز که در کاربردهای بسته بندی زیست تخریب پذیر مورد استفاده اند، از مواردی هستند که به رشد تقاضا برای بایوپلیمرها در سال های آتی دامن می زنند.