صنعت پتروشیمی محرک توسعه اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۶

صنعت پتروشیمی محرک توسعه اقتصادی کشور

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مبانی توسعه ایجاد صنایع پتروشیمی است که افزون بر جلوگیری از خام فروشی، مواد اولیه صنایع پایین دستی را برای تقویت تولید ملی و رونق اقتصادی کشور فراهم می‌کند.

صنعت پتروشیمی محرک توسعه اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار نیپنا، سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی محرک توسعه اقتصادی کشور است، گفت:روند رو به رشد پتروشیمی، نشان می‌دهد این صنعت می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی ایفا کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه، ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی را راه صیانت از سرمایه‌های کشور دانست و افزود: ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه صنعت پتروشیمی وجود دارد، همچنین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به طور مستقیم و غیرمستقیم مشاغل بسیاری را ایجاد کرده‌اند و میزان پیوند آنها با سایر بخش‌های اقتصادی قابل‌ ملاحظه است.
وی تصریح کرد: پتروشیمی یک منبع د‌رآمد‌ی بزرگ است که بیشترین صاد‌رات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، پتروشیمی‌ها هم اکنون در مسیر توسعه اقتصادی و زیرساختی گام بر می‌دارند.
باستانی عنوان کرد: پتروشیمی جایگاه ویژه‌ای در ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور دارد، این صنعت از صنایع مهم کشور محسوب می‌شود و در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز نقش موثری ایفا کرده است.
وی در ادامه گفت: صنعت پتروشیمی طی سال‌های اخیر موفقیت‌های خوبی کسب کرده و ما در زمینه ساخت تجهیزات بومی این صنعت پیشرفت‌های خوبی داشته و حرف‌های زیادی در این حوزه برای گفتن داریم.